Vollen Montessoriskole i Asker kommune. Foto: Google Maps.

Mangler montessorilærere – ender med ukvalifiserte

Det er stor mangel på kvalifiserte lærere som også er montessoripedagoger. For rektor Patrick Magnussen er konsekvensen at over 60 prosent av undervisningen er med ukvalifiserte lærere.

Publisert

 

Utdanning har undersøkt bruken av ukvalifiserte lærere i undervisningen i private skoler. Tallene viser at bruken er over dobbelt så høy som i de offentlige skolene.

I offentlige skoler blir 4,2 prosent av undervisningen gjort av ukvalifiserte lærere. I private skoler er andelen 10,6 prosent. Nesten hver tredje privatskole er en montessoriskole, og flere av dem sliter med å skaffe kvalifiserte lærere.

Ved Vollen Montessoriskole i Asker kommune i Akershus er over 60 prosent av undervisningstimene på skolen gjort av ukvalifiserte lærere.

 

– Dobbelt kompetansekrav

Rektor ved skolen, Patrick Magnussen, virker ikke overrasket da han blir kontaktet med spørsmål om lærersituasjonen ved skolen. I montessorikretser er dette et velkjent problem, ettersom montessoriskolene har en form for dobbelt kompetansekrav sammenlignet med offentlige skoler.

– Kravet fra Utdanningsdirektoratet er at vi må ha femti prosent montessoripedagoger. Det er et ufravikelig krav for å få statsstøtte, sier Magnussen.

Lærere skal med andre ord først oppfylle kompetansekravene i opplæringsloven gjennom en lærerutdanning eller videreutdanning i pedagogikk. Deretter må de ha videreutdanning innen montessoripedagogikk.

Mens det i 2005 var 30 montessoriskoler i Norge, er det nå 80. Dermed er det blitt kamp om det begrensede antallet lærerutdannede som også er montessoripedagoger.

– Jeg må ha femti prosent ansatte med montessoriutdanning. Muligheten er da å sende ansatte uten godkjent lærerutdanning på en Waterpark montessoriutdanning, sier Magnussen.

Waterpark er en toårig deltidsutdanning som gir godkjenning som montessoripedagog. Her er det ikke krav om lærerutdanning. På den måten får han fylt opp med femti prosent montessoripedagoger, men hvis disse i tillegg skal godkjennes som kvalifiserte lærere må de også gjennom en lærerutdanning eller praktisk pedagogisk utdanning (PPU).

– Det gjør at jeg i praksis ender opp med så mange, på papiret, ufaglærte lærere, sier Magnussen.

 

– Må prioritere Montessori

Det er blitt svært vanskelig å få tak i lærerutdannede som også har videreutdanning i montessoripedagogikk. Og det kan også være utfordrende å få tak i ferdigutdannede lærere som må sendes rett på montessoriutdanning.

Magnussen kaller det en ekstra utdanningsbyrde. I forbindelse med nye kompetansekrav i opplæringsloven, må skolene også videreutdanne lærere for å oppfylle disse. Han skulle ønske at en Waterpark montessoriutdanning kunne regnes som en fullgod erstatning for PPU. Da kunne ansatte med høyere utdanning bli godkjent som kvalifiserte lærere etter en videreutdanning i montessoripedagogikk.

– Hvis jeg ikke prioriterer montessoriutdanning, risikerer jeg å miste statsstøtten som er 85 prosent av inntektene. Men dette er ikke en situasjon jeg ønsker meg, sier Magnussen som sier han bruker det meste av pengene på skolen til å videreutdanne folk han har ansatt.

 

Vil ha flere godkjente montessoriutdanninger

Daglig leder i Norsk Montessoriforbund, Nina Johansen, peker også på at montessoriskolene må innfri to kompetansekrav.

– Og montessorikompetansen er ofte ikke synlig i GSI, skriver Johansen i en e-post.

Hun peker på at det finnes en montessoriutdanning som gir formelle studiepoeng. Men den tar kun opp 30 studenter hvert år, og studiet tar to år. Montessoriforbundet jobber for at flere av montessoriutdanningene skal få anerkjennelse og føre til formell kompetanse, slik annen videreutdanning i pedagogikk gjør.

– God montessorikompetanse er det som skaper en god montessoriskole. Vi er positive til høye krav og høy kompetanse hos våre lærere, men vi må også synliggjøre at montessorikompetansen ofte er overlappende og en slags dobbeltkompetanse, skriver Johansen.

 

Stor vekst gir lærermangel

Hun bekrefter at skolene sliter med at det er få ledige lærere på markedet som både er kvalifiserte lærere og har videreutdanning i montessoripedagogikk.

– De fleste skoler har hele tiden ansatte på videreutdanning i montessoripedagogikk, og de må i tillegg videreutdanne de lærerne som mangler formell kompetanse, skriver Johansen.

– Er det ikke fare for at den høye andelen undervisning gjort av ukvalifiserte lærere i mange montessoriskoler går ut over elevene?

– Den viktigste faktoren for å sikre god kvalitet i en montessoriskole er grundig montessoriutdanning sammen med gode fagkunnskaper hos personalet. Vi er opptatt av at montessoriutdanning skal prioriteres, men selvsagt også at vi skal innfri de kompetansekrav som er satt til friskoler, avslutter Johansen.

 

Powered by Labrador CMS