Eva Elisabeth Belboe, er kommunalsjef for skole i Trondheim.

Stort gjennomtrekk av rektorer i Trondheim

40 prosent av skolene i Trondheim kommune har hatt tre rektorer eller flere i løpet av de siste ti årene. I år har 14 skoler fått ny leder.

Publisert

Det viser oversikten over rektorbytter i Trondheim kommune som Adresseavisen har bedt om innsyn i.

22 av de 58 kommunale grunnskolene i Trondheim har hatt tre eller flere rektorbytter de siste 10 årene. Det vil si at nærmere 40 prosent av dem har hatt hyppige endringer av enhetsledere.

Kommunalsjef for skole, Eva Elisabeth Beboe innrømmer at tallene viser stor turnover.

– Det kan se ganske heftig ut, sier hun til Adresseavisen.

Men hun mener at de fleste rektorskiftene har udramatiske og naturlige forklaringer.

Bare i 2020 har 14 skoler skiftet toppleder. I fjor var det nye rektorer ved ti skoler.

– Sju av stillingene som er besatt i år er etter pensjonerte rektorer. Det sier noe om generasjonsskiftet vi står i nå. Dette igjen medfører i flere tilfeller at interne rektorer som ønsker nye utfordringer, søker og er best kvalifisert til stillingen, som igjen fører til at nye skoler blir utlyst, sier skolesjefen.

Hun sier at den høye snittalderen bringer ballast og erfaring inn i jobbene, noe Belboe mener er positivt og representerer stabilitet.

– Så er det et yrke som krever «alt» av deg. Det å være på jobb døgnet rundt er ikke bare enkelt å kombinere med små barn, for eksempel. Nå har vi tilsatt flere unge rektorer og det er positivt, sier Belboe til Adresseavisen.

Powered by Labrador CMS