Er vi gammeldagse som vil beholde kjønnskvotering i vedtektene?

Debatt: Det er behov for et større mangfold – men hvorfor skal det gå på bekostning av kvinner?

Publisert

Vi husker hvordan vi jobba for kvoteringsregler på 1970-tallet, det var en hard kamp. Den kampen er ikke over. Nå ønsker noen å fjerne formuleringen i vedtektene om at det skal «tilstrebes en kvinneandel på minst 50 % i alle valgte organisasjonsledd».

Det sies at vi vil ha de beste uavhengig av kjønn. Det var også argumentene vi møtte på 1970- og 80-tallet. Hvorfor var ofte mannen den beste?

Vår erfaring var at kvinner hadde mindre selvtillit og hadde behov for mer støtte for å tro på at de var gode nok og ville stille til valg. Kjønnskvoteringen krevde at ulike valgkomiteer måtte jobbe bedre.

I dag er det mange som tenker at vi er i mål med likestillingen, men det er nok ikke sant. For eksempel melder flere journalister og programledere om at det er en utfordring å få kvinner til å stille opp, mens det er «kø» av menn. Hvorfor er det sånn?

Det er behov for et større mangfold – men hvorfor skal det gå på bekostning av kvinner? Det finnes mangfold uavhengig av kjønn. Og i et forbund med et stort flertall av kvinner er det kanskje der mangfoldet er størst?

Lykke til på landsmøtet med et siste råd fra pensjonistrådet Viken!

Sissel Erstad, Haldis Stenhamar, Harald Martin Baarli, Lisbeth Auraas Olerud, Ingun Bråten Thoresen, Kirsten Gjestemoen Hovda og Laila-Brith Josefsen.

Powered by Labrador CMS