– Sterkere kommunal styring bedrer ikke barnehagekvaliteten

– For ideelle barnehager har rapporten om framtidig finansiering av private barnehager mange, trolig utilsikta, uheldige forslag, sier Robert Ullmann.

Publisert Sist oppdatert

Han er daglig leder for den ideelle barnehagestiftelsen Kanvas.

Ullmanns største innvending er at ingen forslag i rapporten har som intensiv å bedre barnehagekvaliteten.

– Og det er jo i barnehagekvalitet, ikke i utbytte, vi ideelle ønsker å skape, sier han.

Som eksempel på hvordan det kan gjøres trekker han fram at Kanvas siden 2014 har hatt en pedagogandel på femti prosent .

Ullmann peker på flere tiltak som vil bedre barnehagekvaliteten:

– Norm for tilstedeværende styrer i hver barnehage, fullfinansiert bemanningsnorm, vikarnorm, for å nevne noe, ramser han opp.

– Men det er ikke noen automatikk i at det blir lettere å gjennomføre slike tiltak ved å gi kommunen større myndighet over de private barnehagene. Slike tiltak må fastsettes nasjonalt, understreker Ullmann.

Har ønska private barnehager

– Er ikke framtidsperspektivet i rapporten at når en kommune får overskudd på barnehageplasser kan det ikke, som i dag, bare være mulig å kutte i det kommunale tilbudet?

– Joda. Men da må vi huske på at ingen privat barnehage er etablert i en kommune uten at kommunen har regulert tomter og arealer til barnehageformål. De har vært ønska inn, de har ikke tatt seg inn.

Gammel rigg

– Lovgivinga for private barnehager ble rigga i 2003, da målet var mange nye barnehageplasser fort. Kan det overraske at vi etter 18 år, med full barnehagedekning og synkende barnetall, trenger et anna rigg?

– Nei, det er klart. Legg til at internasjonale investeringsselskap har kjøpt seg inn i norske barnehagekjeder, og det blir åpenbart at ting bør endres for å få mer barnehagekvalitet ut av tilskudda, sier Ullmann, og fortsetter:

Men allerede har den nye bemanningsnormen gitt lavere inntjening på selve barnehagedrifta. Gi oss flere kvalitetsforsterkinger, og inntjeninga blir enda mindre.

Kjøp og salg

– Skal man tjene store penger på barnehagedrift i dag, er det gjennom kjøp og salg av eiendommer, understreker Ullmann.

– Dette understreker at nasjonale tiltak for økt kvalitet må på plass. Større kommunal myndighet uten nasjonale kvalitetskrav, derimot, vil heller føre til at de store kvalitetsforskjellene som er mellom barnehagene, både mellom kommuner og i kommuner, de opprettholdes. Samtidig får de private barnehagene svært uforutsigbare rammer. Det kommer ikke noe godt ut av å gjøre barnas barnehagedag og arbeidstakeres arbeidsforhold til brikker i kommunale forhandlinger, sier Robert Ullmann.

Powered by Labrador CMS