Lærere ved Sommerlyst skole i Tromsø klaget Nordlys inn for PFU - og fikk medhold.

Tromsø-lærere fikk medhold i klage mot Nordlys

Pressens faglige utvalg er enig med 34 lærere ved Sommerlyst skole i Tromsø i at Nordlys ikke fulgte god presseskikk i omtale av konflikt ved skolen.

Publisert Sist oppdatert

Lærerne fikk medhold i at avisa hadde brutt punktet i pressens etiske regelverk der det heter: «De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.»

Lærerne hadde klaga inn i alt sju artikler i Nordlys fra november og desember 2020 til Pressens faglige utvalg. Artiklene tok for seg arbeidsmiljøet på skolen. Bakgrunnen var at en tidligere lærer ved skolen gikk til sak mot kommunen fordi hun var sagt opp.

Rusede lærere

I den første artikkelen var «rusede lærere og seksuell trakassering» en del av tittelen. Andre artikler handla om klikkdannelse, avlytting og mobbing blant lærerne.

«Vi klager ut fra den merbelastningen det ble for lærerne da elever og foreldre kunne lese i avisa at lærere ved skolen har en «klikkultur», mobber hverandre, er ruset på jobb og trakasserer elever seksuelt. Avisa har en ensidig vinkling og en ordlyd som presenterer disse sterke beskyldningene som sannheter.», skriver lærerne i klagen.

I alt klaga lærerne inn Nordlys for i alt ti brudd på Vær varsom-plakaten, men fikk altså medhold bare på ett punkt.

I samme møte behandla Pressens faglige utvalg en klage fra Utdanningsforbundet mot artikler i avisa Innherred om mobbing på skolen i Verdal. Disse klagene fikk ikke medhold.

Powered by Labrador CMS