Skoleeier må vise ansvar, elevene trenger godt kvalifiserte lærere

Debatt: – Uforbeholden støtte til de streikende lærerne og deres lønnskrav.

Publisert Sist oppdatert

Pensjonistrådet i Utdanningsforbundet Trøndelag gir sin uforbeholdne støtte til de streikende lærerne og deres lønnskrav.

«Alt henger sammen med alt», sa en tidligere statsminister. Det er en kjensgjerning at rekruttering til læreryrket henger sammen med både arbeidsforhold og lønn. Det er også slik at antall unge som ønsker å bli lærere, har gått ned, og at mange som allerede er lærere, forlater yrket til jobber som er bedre betalt. Samtidig vet vi at tusenvis av elever må ta til takke med undervisning gitt av personer uten godkjent utdanning.

Denne utviklingen er til bekymring også for oss som har avsluttet vårt virke blant barn og unge, og det burde absolutt være en bekymring for skoleeier, representert ved KS.

Powered by Labrador CMS