Ill.foto: Mostphotos

Pålagt arbeid styrker ikke den tynnslitte tilliten mellom lærerne og arbeidsgiver

Debatt: – Pålagte sensoroppdrag er nok et alvorlig eksempel på det jeg kaller rovdrift i skolen

Publisert

I januar skrev jeg om faren for at det muntlig eksamen i Ålesund kunne bli avlyst. Grunnen var ifølge lærerne at mange ikke ville ta sensoroppdrag på grunn av høyt arbeidspress. Mange var rett og slett utslitte.

I tillegg har tvungen lønnsnemd og arbeidsgivers behandling gjort at mange lærere ikke ønsker å strekke seg utover kjerneoppgavene.

Nå varsler kommunen at de har funnet en løsning på problemet. De vil rett og slett beordre lærere til å ta sensoroppdrag.

Til nå har sensoroppdrag på annen skole enn der man jobber, vært frivillig. Når Ålesund vil endre praksisen og ta i bruk tvang, melder noen alvorlige problemer seg.

Det første er det rent prinsipielle. Sensoroppdrag på annen skole, er ikke en del av arbeidsoppgavene som ligger til en lærerstilling. Dette er grunnen til at det er definert som et oppdrag og at det ikke er lønnet, men honorert. Hvilken dør åpner man egentlig dersom man godtar at folk kan pålegges arbeidsoppgaver som verken tilhører stillingen eller arbeidsplassen deres?

Det andre problemet er kvaliteten på sensuren. Sensur er en kompleks oppgave som krever både kompetanse, engasjement og oppmerksomhet. Ved å gjøre sensur tvangspålagt, står man i fare for å svekke hele eksamensordningen.

Les også: Løsningen på sensorproblemet

Det tredje problemet, og kanskje det mest alvorlige, er hva dette gjør med lærerne. Mange lærere melder allerede om at de er slitne og demotiverte. Dette er et av de grunnleggende problemene i skolen. Hvordan tenker Ålesund og andre kommuner at mer pålagt arbeid skal bidra til å løse dette problemet?

Rovdrift i skolen

Et annet spørsmål er hvordan Ålesund tenker at dette skal hjelpe på den tynnslitte tilliten mellom lærerne og arbeidsgiver.

Pålagte sensoroppdrag er i det hele tatt nok et alvorlig eksempel på det jeg kaller rovdrift i skolen. Det er en form for drift hvor kravene og presset øker uten anerkjennelsen og rammene som er nødvendige for å kunne innfri. Lærerne er satt sjakkmatt.

Det er på tide med en helomvending i skolepolitikken. En god start vil være at politikere og kommuner legger fra seg ideen om at mer pålagt arbeid er en løsning.

Powered by Labrador CMS