Kunnskapsminister Jan Tore Sanner vil korte ned fristen for fylkesmennene å gi en første vurdering av innmeldte mobbesaker. Foto: Jørgen Jelstad

Fylkesmennene får kortere frist til å vurdere mobbesaker

I forslaget til statsbudsjettet for 2020 vil regjeringen innføre en frist på fem dager for fylkesmannen til å gjøre en første vurdering i mobbesaker.

Publisert

Det melder VG.

Mandag legger regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2020. Der kommer det ifølge avisen frem at regjeringen vil innføre en tidsfrist på fem dager for fylkesmannen å gjøre en første vurdering av saker om skolemiljø, samt ta kontakt med foresatte eller eleven.

Men selv om fristen kortes ned, vil de ikke få noen ekstra overføringer eller midler.

Ulik behandlingstid

– Det er allerede satt av store ressurser til oppfølging av mobbesaker. Jeg ser ikke noen grunn til å gi ekstra midler for å overholde fristen på fem dager, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) til VG.

Regjeringen den nye fristen er viktig for at foresatte og elever skal få god informasjon og rask oppfølging. I juni i år forelå den første evalueringen av kapittel 9a i opplæringsloven, den såkalte "mobbeloven". Der kom det frem at skolene tar tak i saker raskere enn før, men noen saker har veldig lang behandlingstid hos fylkesmennene, og behandlingstiden varierer fra fylkesmannsembete til fylkesmannsembete.

Les hele evalueringsrapporten av kapittel 9a her.

Powered by Labrador CMS