Full støtte til det palestinske folk – nå!

Debatt: Sentralstyret i UDF bør hente fram klarere tale og utvetydig solidaritet med det palestinske folk.

Det finnes dager hvor vi er stolte av å være medlemmer, den 23. oktober var ikke en sånn dag. Denne dagen ble det publisert en uttalelse fra sentralstyret i Utdanningsforbundet som het «Stopp krigshandlingane i Israel og Palestina no!». Denne uttalelsen stiller ingen krav til Israel om stansing av bombing eller oppheving av blokaden av Gaza.

Uttalelsen kom etter to uker med konstant bombing av Gaza, med mer enn 2000 drepte barn, med en israelsk blokade av Gaza som gjør at hverken mat, medisiner, vann eller drivstoff kommer inn. Det er ikke vanskelig å fordømme Hamas sine angrep mot sivile, og det bør ikke være vanskelig å fordømme Israels blokade av Gaza og umenneskelige bombing av sivile. Det burde ikke være vanskelig å stå i solidaritet med det palestinske folk og stille klare krav rettet mot Israel, men sentralstyret får det ikke til.

 De sier, blant annet: 

«Utdanningsforbundet fordømmer på det sterkaste krig og terror mot sivile, og er solidarisk med alle – israelarar og palestinarar – som lid under dei pågåande krigshandlingane.»

(…)

«Born og unge i Israel og Palestina har det vanskeleg, og har mista den tryggleiken dei er avhengige av for å lære og utvikle seg.»

(…)

«Striden mellom Israel og Palestina er komplisert og ein sterk kjensleladd og polariserande konflikt.»

For det første:

Det er ikke en konflikt. Det er en okkupasjon. Israel okkuperer og kontrollerer palestinske områder. I strid med folkeretten, i strid med FN-resolusjoner. Da Russland invaderte Ukraina var sentralstyret langt klarere i sin tale: «Utdanningsforbundet vil på vegne av våre medlemmer oppfordre myndighetene i Russland om å stanse krigshandlingene i Ukraina umiddelbart.».

Også denne gangen må ansvaret legges på okkupanten og undertrykkeren: Israel. Palestinerne forsvarer seg. Palestinerne kjemper for frihet. Israel er en av verdens sterkeste militærmakter.

For det andre:

Barna på Gaza, i flyktningeleirene på Vestbredden og i Libanon har manglet trygghet i tiår. Gaza har vært under blokade i 16 år. Mange lever på et minimum og alle vet altfor godt hvordan bomber dreper og lemlester. Om Russland sa sentralstyret «Russlands aggresjon vil ramme livene til den oppvoksende generasjonen i både Russland og Ukraina. De sporene som krigen etterlater, kan aldri viskes ut.». Dette er har vært virkeligheten for palestinere siden 1948.

For det tredje:

Det er vel og bra å være solidariske med alle som rammes av angrep på sivile, men det mangler en tydelig støtte til det palestinske folk. Det som mangler er rett og slett den støtten Utdanningsforbundet viste og viser det ukrainske folk. Sentralstyret var tydelige i februar 2022: «Folket og våre kollegaer i Ukraina skal vite at vi støtter dem. De står ikke alene. Sammen med fagbevegelsen i Norge og resten av Europa og verden for øvrig vil vi gjøre vårt for å hjelpe.».

 Vi er medlemmer av Utdanningsforbundet, og vi oppfordrer sentralstyret til å hente fram klarere tale og utvetydig solidaritet til et undertrykt folk som nå opplever ufattelige lidelser og systematisk drap på sivile.

 

 • Anne Kathrine Fuglem, Oslo
 • Aslaug Andreassen Becher, Oslo
 • Astrid Blakstad, Oslo
 • Geir Evensen, Gjerstad
 • Helga Pedersen, Oslo
 • Ida Heiberg Solem, Oslo
 • Ida Sæbø Larsen, Bergen
 • Ingrid Amundsen, Oslo
 • Irene Brodshaug, Oslo
 • Jenny Rømo, Bergen
 • Jorid Oline Østvik, Trondheim
 • Jorun Bråthen, Jevnaker
 • Jorunn Folkvord, Oslo
 • Kari Lium, Trondheim
 • Katrin Kummernes, Bodø
 • Lars Greger Granlund, Oslo
 • Leikny Øgrim, Oslo
 • Nina Kleivdal Eskelund, Oslo
 • Nora Hinojosa Håland, Oslo
 • Rune Bakkejord, Tromsø
 • Rønnaug Pettersen Skorem, Gran
 • Simon Wang Kjernlie, Hamar
 • Terje Lerberg, Gran
 • Trine Berg Jacobsen, Vågan
 • Vidar Webjørnsen, Oslo
 • Åshild Vaaler, Oslo
Powered by Labrador CMS