SSB: Større deltakelse i norskopplæring for voksne innvandrere

I 2016 deltok 41.600 personer i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Det er en økning på 12 prosent fra året før.

Tallet på syriske deltakere er mer enn doblet fra 2015 til 2016, med 4.500 deltakere i 2015 og 9.800 deltakere i 2016, ifølge  Statistisk sentralbyrå (SSB). Andelen deltakere fra Eritrea har økt med 6 prosent, fra 7.300 til 7.800 deltakere i samme periode.

Andelen kvinnelige og mannlige deltakere er jevnt fordelt, med 20.867 menn og 20.685 kvinner. Andelen menn som deltar i opplæringen har steget med nær 20 prosent siden 2015, mens andelen kvinnelige deltakere i samme periode har steget med i overkant av 5 prosent.

I tillegg deltok 10.941 personer på norskopplæring for asylsøkere. Dette er en økning på hele 94,4 prosent fra 2015, der 5.629 deltok i samme opplæring.

Personer som får oppholdstillatelse kan være deltakere i begge ordninger i løpet av året. I 2015 og 2016 deltok henholdsvis 1.772 og 3.704 personer både i norskopplæring for asylsøkere og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere i løpet av året.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS