Nye krav kan gi lærermangel i voksenopplæringen

Regjeringen foreslår endringer i utlendingsloven som vil øke behovet for lærere i voksenopplæringen. Utdanningsdirektoratet varsler tiltak.

Publisert

Rett før nyttår foreslo regjeringen en lovendring som vil gjelde utlendinger mellom 16 og 67 år som har fått oppholdstillatelse. Endringen vil medføre at de har en plikt til å gjennomføre opplæring i norsk og samfunnskunnskap i til sammen 600 timer.

Dette er forslaget til endring i paragraf 17 i introduksjonsloven 

§ 17. Rett og plikt til deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Rett og plikt til deltakelse i gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap i til sammen 600 timer gjelder for utlending mellom 16 og 67 år som har fått

a) oppholdstillatelse etter utlendingsloven som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse, eller
b) kollektiv beskyttelse i massefluktsituasjon etter utlendingsloven § 34.

I dagens lovverk gjelder dette kun gruppen opp til 55 år. Dermed vil langt flere av de som får opphold i Norge måtte inn i voksenopplæringssystemet.

– Dersom lovendringen blir vedtatt vil dette øke behovet for flere lærerkrefter, skriver stabsdirektør i Utdanningsdirektoratet, Dag Johnsen, i en e-post til bladet Utdanning.

Direktoratet vil ikke komme med noe anslag på hvor stor denne økningen vil være. Johnsen skriver at det er krevende for mange kommuner å håndtere den store tilstrømmingen.

– Noen kommuner og fylkeskommuner vil kunne ha utfordringer med blant annet å rekruttere lærere, og vi ser derfor på ulike typer løsninger som kan hjelpe de i arbeidet med å gi opplæring til barn, ungdom og voksne. Dette er tiltak som vil lanseres så snart de er klare, skriver han i e-posten.

Regjeringens forslag til lovendringer er nå på høring. Høringsfristen er 9. februar.

Powered by Labrador CMS