Hos lesbiske par er lønnsforskjellene nesten visket ut noen få år etter barnets fødsel. Hos heterofile par fortsetter lønnsforskjellene. Foto: Sebastian Danon, Free Images

Nesten ingen lønnsforskjeller hos lesbiske par med barn

Forskjellene i inntekt er mindre hos lesbiske par med barn enn hos heterofile par som har fått barn.

Publisert Sist oppdatert

Forskeren Ylva Moberg var interessert i år se på hvordan foreldrenes inntekter endres når man får barn, og hvor mye av forandringen som kan forklares av kjønnenes tidligere inntekt. Moberg, som har skrevet rapporten for det svenske IFAU-instituttet, har sammenliknet inntektene til lesbiske og heteroseksuelle par før og etter at det ble foreldre.

Undersøkelsen er gjort av Ylva Moberg ved Uppsala universitet. Hun har skrevet rapporten for det svenske instituttet for arbeidsmarkeds- og utdanningspolitisk evaluering (IFAU).

I undersøkelsen har forskerne sammenliknet 389 lesbiske par som fikk sitt første barn i perioden 1996 – 2009, og sammenliknet dem med 79.000 heteroseksuelle par som fikk barn i samme periode.

– Ifølge nasjonaløkonomisk teori er det slik at foreldre først og fremst tar sine avgjørelser ut fra hva som er økonomisk lønnsomt: den som har høyest lønn arbeider mest og den som den som har lavere lønn tar en større del av jobben hjemme. Gjennom å sammenlikne lesbiske og heteroseksuelle par med lik økonomisk situasjon før de får barn, kan vi se hvilke rolle kjønnsnormer spiller, sier Ylva Moberg ifølge ifau.se.

Hun har funnet at lønnsforskjellene hos lesbiske par nesten viskes ut noen år etter det første barnets fødsel. Blant heteroseksuelle par fortsetter lønnsforskjellene.

Forskjellene kan delvis forklares med at lesbiske par sjeldnere får barn nummer to, og kan dermed jobbe mer, og at de lesbiske parene som får flere enn ett barn, får ett hver.

– Kvinner i heteroseksuelle forhold bruker mindre tid på lønnet arbeid når de har blitt foreldre. Den samme inndelingen ser vi ikke hos lesbiske par, som ser ut til å ha en mer likestilt fordeling av omsorgsarbeid og lønnet arbeid.

Powered by Labrador CMS