I Norge for å bygge lærerutdanning i Palestina

Den palestinske sangeren og sangpedagogen, Aroba Masha'ala, har vært ett år i Norge som kvotestudent ved Norges musikkhøgskole. Nå vender hun tilbake for å ta mastergrad ved universitetet i Amman og utvikle en fireårig lærerutdanning i Ramallah.

Til daglig er Aroba Masha'ala musikklærer ved Palestine Technical College i Ramallah, en lærerhøyskole for kvinner. Utdanningsforbundet, og tidligere Lærerforbundet, har med Norad-støtte bidratt til å bygge opp en toårig musikklærerutdanning ved colleget.
På oppdrag fra utdanningsdepartementet i Ramallah, skal colleget utvikle lærerutdanningen til en fireårig bachelorgrad med musikk, kunstfag og kroppsøving. Lærerstudentene blir dermed mer attraktive for den enkelte skole og vil lettere kunne få fulle stillinger.
 
Fint og annerledes
- Studiene i Norge har på mange måter vært en fin og annerledes erfaring. Annerledes, fordi vi er okkupert. Fint, fordi det er godt å oppleve at vi har mange venner, som dere. Det hjelper oss til å stå oppreist. Også for meg som lærer har dette vært en veldig god støtte, sier Aroba Masha'ala.
 
Hun har selv en bachelorgrad i musikk i tillegg til lærerutdanning. Under utviklingen av bachelorstudiet i Ramallah, samarbeider hun med høyskolelektor Geir Salvesen ved Høgskolen i Vestfold og musikklærer Edel Norheim ved Majorstua skole i Oslo.
 
Formålet med studiene i Norge var først og fremst å erfare og lære hvordan musikkundervisningen praktiseres i norsk grunnskole. Under studieoppholdet i Norge har hun vært hospitant hos Norheim på Majorstua skole.
 
Hun har også fått med seg et opphold ved Oppegård kulturskole i Akershus, der hun sammen med studenter fra Musikkhøgskolen overtok undervisningen en uke mens lærerne besøkte musikkhøgskolen i København.
 
Under veiledning av en lærer ved Norges musikkhøgskole har hun skrevet ned erfaringene i en semesteroppgave. Denne skal danne grunnlaget for en mastergrad som hun skal avlegge i Amman i Jordan.
 
Språket vanskelig
Utdanningsforbundet har hatt et overordnet ansvar for at studieåret skulle fungere faglig og sosialt.
- Det er ikke lett å være alene i et fremmed land, sier Masha'ala. Hun syntes språket er spesielt vanskelig. Etter et norskkurs for utenlandske studenter, har det gått bedre. Der traff hun også studenter fra mange land, noe hun også ser som verdifullt.
 
Hun understreker at hun er svært takknemlig for hjelpen hun har fått fra avdeling for internasjonalt arbeid i Utdanningsforbundet.
 
For studenter og lærere har den israelske okkupasjonen medført store utfordringer. Colleget ble i fjor invadert og rasert av israelske soldater. Grenser og kontrollposter hindrer fortsatt lærerne i å reise til og fra hjemstedet. Til tross for disse vanskelighetene har lærerne klart å holde undervisningen i gang.
 

Powered by Labrador CMS