Tiden er inne for en reform av ungdomsskolen, sier stortingsrepresentant Jan Tore Sanner (H).

Høyre mener det er på tide med en bred ungdomsskolereform

Regjeringens planer for ungdomsskolen bekymrer Høyres Jan Tore Sanner.

Publisert Sist oppdatert

– For Høyre er det viktig at det er kunnskapen som vinner kampen om ressursene. Signalene i Hurdalsplattformen er at ressursene skal over på skolefritidsordningen. Man senker kravene for å komme inn på lærerstudiet, og man tar bort kravene for faglig fordypning i norsk, engelsk og matte for lærere utdannet før 2014, sier Sanner til NTB.

Utdanning har vært et viktig felt for den nå avgåtte Høyre-ledede regjeringen, med videreutdanning av lærere, fraværsregelen, tidlig innsats og fagfornyelsen – en oppdatering av læreplanene – som viktige grep.

– Nå er tiden inne for en reform av ungdomsskolen, slår Sanner fast, og viser til problemer som høyt fravær og stort faglig sprik på disse trinnene.

På overtid?

Sanner har selv sittet med ansvaret for skolene, som kunnskapsminister fra 2018-2020, og vedgår at han lenge har sett at det er behov for å ta tak i ungdomsskolen.

– Hvorfor begynte dere ikke på dette da dere satt i regjering?

– Det mener jeg vi har gjort, men skolen er ikke tjent med at du skal gjennomføre alt i løpet av veldig få år, sier Sanner, som inntil i forrige uke var finansminister.

Han påpeker blant annet at tiltakene for å hjelpe dem som strever med lesing og skriving tidlig, også har effekt på ungdomsskolen.

Høyres forslag går ut på å sette ned et partssammensatt utvalg som skal gi innspill til en reform, som partiet foreslår skal tre i kraft i 2025.

Reform fra Hurdal

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad kommenterte forslaget noe syrlig i onsdagens trontaledebatt.

– Jeg ser Høyre nå etter åtte år i regjering fremmer et forslag om en ungdomsskolereform. De trenger ikke det. Det står i plattformen. Regjeringen skal gjennomføre det, sa hun.

I Hurdalsplattformen varsles det en reform av ungdomsskolen, med mål om å gjøre den mer praktisk.

Alle elever på ungdomsskolen skal få tilbud om å velge arbeidslivsfag og minst ett praktisk rettet valgfag. De skal også få mulighet til å velge flere praktiske og estetiske fag, heter det i plattformen. Det foreslås også tiltak for å hjelpe kommunene med å investere i utstyr og rom som kan brukes til praktiske fag.

Også Høyre vil ha mer praktiske fag og variasjon i undervisningen. Men partiet mener det er viktig å fortsette satsingen på å sikre grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning. Partiet etterlyser også bedre rutiner for å følge opp elever med fravær, bedre rådgivningstjeneste og styrking av faget utdanningsvalg.

– Vi har ikke alle svarene. Men vi legger noen premisser, for vi er bekymret for signalene som ligger i Hurdalsplattformen, sier han.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS