Universiteter og høyskoler har ubrukte milliarder

Universiteter og høgskoler hadde ved årsskiftet over 3 milliarder ubrukte budsjettkroner, viser Riksrevisjonens årlige gjennomgang av statlige virksomheter.

Publisert

Ved utgangen av 2018 hadde universitets- og høgskolesektoren en samlet avsetning av ubrukte budsjettmidler på nær 3,3 milliarder kroner.

Bevilgningen til universiteter og høyskoler var i fjor på 34,4 milliarder kroner, og de ubrukte midlene utgjorde dermed nærmere 10 prosent av dette, noe Riksrevisjonen finner kritikkverdig.

– Kunnskapsdepartementets årlige rapportering til Stortinget inneholder ikke samlet og entydig informasjon om utviklingen i ubrukte budsjettmidler, påpeker de.

Virksomhetene har heller ikke planer som samlet synliggjør hvordan de planlegger å benytte avsetningene av de ubrukte budsjettmidlene.

Riksrevisjonen slår videre fast at virksomheter underlagt Kunnskapsdepartementet «i varierende grad» etterlever statlige regnskapsstandarder.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS