Unio fikk ikke eget lønnskapittel

KS gikk ikke med på å opprette et eget lønnskapittel for ansatte med høyere utdanning, men Steffen Handal sier alternativet vil gi et bedre grunnlag for å kunne forhandle mer uavhengig for ansatte med høyere utdanning.

Publisert

I årets tariffoppgjør hadde Unio kommune som en hovedprioritering at det skulle opprettes et eget lønnskapittel for ansatte med høyere utdanning.

– Det har vi ikke fått, sier Steffen Handal, forhandlingsleder for Unio kommune.

– Var det hard kamp om dette?

– Eget lønnskapittel var et krav fra Unio og dermed en del av forhandlingene. Detaljer om hva som skjer i selve forhandlingene blir feil av meg å gå ut med.

Handal sier at de gjerne skulle kommet lenger.

– Viktigst for oss nå er å jobbe videre med det vi faktisk fikk gjennomslag for, sier han.

Handal svarer ikke direkte på spørsmål om han er skuffet over at Unio ikke fikk gjennom dette. Men han peker på at det er opprettet en egen lønnsgruppe for ansatte med høyere utdanning.

Alle stillingsgrupper og stillingskoder uten høyere utdanning (ufaglært og fagarbeider) plasseres i gruppe 1, og alle stillingsgrupper og stillingskoder med høyere utdanning plasseres i gruppe 2. Når det lages lønnsstatistikk for de to gruppene skal alle nøkkeltall (årslønnsvekst, overheng og glidning) beregnes for hver gruppe for seg.

Han sier at denne gruppeinndelingen og disse nøkkeltallene for den enkelte gruppe vil gi et bedre grunnlag for å kunne forhandle mer uavhengig for ansatte med høyere utdanning.

– Et annet viktig resultat er at i løpet av tariffperioden 2016-2018 vil alle lønnsstigene for ansatte med høyere utdanning bli like, avhengig av utdanningslengde og utdanningsnivå. Alle med høyere utdanning vil da ha en lønnsstige som går til 16 år.

– Vil det bli stående som krav ved neste oppgjør?

– Det er alt for tidlig å svare på om kravet blir stående. Nå skal vi først skaffe oss erfaringer med de nye ordningen vi har fått.

Powered by Labrador CMS