Isaksen vil ikke oppfylle NSOs studiestøtte-krav

Norsk Studentorganisasjon (NSO) mener studiestøtten bør knyttes til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden. Kunnskapsministeren vil imidlertid ikke gi lovnader om det.

Studiestøtten har over flere år sunket sammenlignet med grunnbeløpet i folketrygden (G). I år har imidlertid forskjellen flatet noe ut, etter at det ble satt av mer penger til studiestøtte i fjorårets statsbudsjett.

– I år er det en svært svak økning, men dette er vekslepenger for studentene. Det er veldig bra at regjeringen anerkjenner at det er et behov, men satsingen er altfor beskjeden. Vi har derfor en klar forventning til høstens statsbudsjett, sier leder i NSO, Therese Eia Lerøen til NTB.

Går i minus – må jobbe

NSO har laget et eksempel på et gjennomsnittlig månedsbudsjett for studenter basert på tall fra Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) og SSBs levekårsundersøkelse. Den viser at en student i gjennomsnitt går 3.832 kroner i minus hver måned med dagens studiestøtte. Dersom studiestøtten hadde vært knyttet til 1,5 G, ville det månedlige underskuddet kun ha blitt på 444 kroner for ti måneder, men da gjenstår fremdeles den siste studiemåneden juni hvor studentene ikke får noe støtte. NSO ønsker derfor at studiestøtten ikke bare knyttes til grunnbeløpet, men også fordeles over elleve måneder, ikke ti.

– Studentene vil som tallene viser, fortsatt gå litt i minus, men det er betydelig mindre enn i dag. Det er derfor ni av ti studenter ser seg nødt til å jobbe ved siden av studiene eller få økonomisk støtte hjemmefra, noe vi synes er alvorlig. Man fullfører ikke studiet ved å være på jobb, sier Lerøen,


– Kan ikke love dem det

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier at han ikke har en intensjon om å knytte studiestøtten til 1,5 G.

– Vi lovet to ting i vår regjeringsplattform. Det var for det første å innføre en økning i studiestøtten utover pris- og kostnadsvekst, og starte byggingen av rekordhøye 2.200 studentboliger. Vi har gjennomført det som er vår politikk, og det viser seg i den reelle økningen i studiestøtten. De løftene som er gitt, er de løftene vi kan få til, sier Isaksen til NTB.

Isaksen sier at regjeringen også prioriterer støtte til forskning og høyere utdanningsinstitusjoner, men understreker at de to største økningene i studiestøtten har kommet i løpet av deres to år i regjering.

– Disse to tiltakene har hjulpet studentene på veien mot å nå målet om 1,5 G, men vi som regjering har ikke et mål om at støtten skal opp dit, sier kunnskapsministeren videre. (©NTB)

Powered by Labrador CMS