SAMORDNA OPPTAK 2021

Ingen av lærer-utdanningene er på topp 10

Den nye tollutdanningen er blant de mest populære hos søkerne mens det er en nedgang for lærerutdanningene.

I år har 154.000 personer søkt om plass på høyere utdanning. Det er den nye tollutdanningen som er spesielt populær i år. Årets søkere er 3.304 flere enn i fjor, en økning på 2,2 prosent. Til høsten er det planlagt i alt 61.673 studieplasser i Norge.

– Det er veldig bra at mange ønsker å ta høyere utdanning. Erfaringen fra tidligere kriser viser at flere ønsker å utdanne seg når tidene er dårlige. Det så vi i fjor og det ser vi også i år, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding.

Selv om de fleste aldersgrupper er godt representert blant årets søkere, er økningen i år størst blant de eldste aldersgruppene. Det er i år over 4.200 flere søkere over 30 år enn i fjor.

Lærer-nedgang

I år har 12.421 søkere valgt en lærerutdanning som sitt førstevalg. Etter det Kunnskapsdepartementet kaller historisk høye søkertall i 2018 og 2019, er det i år en samlet nedgang på 4,3 prosent. Den største nedgangen er i søknader til grunnskolelærerutdanningen. Det er likevel 1,5 førstevalgsøkere per studieplass til lærerutdanningene samlet, og det er også mange søkere som har en lærerutdanning som andre- eller tredjevalg, slår KD fast.

– Jeg skulle selvfølgelig ønske at enda flere hadde søkt. Jeg håper flest mulig takker ja, møter opp til høsten, fullfører og kommer ut i norske klasserom og barnehager. Hvor mange som fullfører er tross alt det viktigste, sier Asheim.

På yrkesfaglærerutdanningen derimot er det historisk mange søkere, som er gode nyheter.

Her er de ti studieretningene som er mest populære blant førstevalgssøkerne

* Siviløkonomutdanningen ved NHH i Bergen: 2.221 søkere. 500 studieplasser.

* Toll, varehandel og grensekontroll ved Universitetet i Stavanger: 2.064 søkere. 35 studieplasser.

* Rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen: 1.973 søkere. 390 studieplasser.

* Rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo: 1.928 søkere. 234 studieplasser.

* Arkitekt ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo: 1.253 søkere. 60 studieplasser.

* Ledelse ved Universitetet i Tromsø: 1.195 søkere. 800 studieplasser.

* Medisin ved Universitetet i Oslo: 1.150 søkere. 120 studieplasser.

* Industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU Trondheim: 1.135 søkere. 180 studieplasser.

* Sykepleie ved Oslo Met: 1.117 søkere. 477 studieplasser.

* Psykologi ved Universitetet i Oslo: 1.102 søkere. 65 studieplasser.

Ny populær tollutdanning

Asheim peker på at det ofte er de samme studiene som ligger i søkertoppen hvert år. Til høsten starter imidlertid et splitter nytt bachelorstudium i toll, vareførsel og grensekontroll ved Universitetet i Stavanger.

I år er tollutdanningen blant de mest populære studiene. Hele 2.064 søkere har satt studiet på førsteplass. Det blir med andre ord hard konkurranse om de 35 plassene.

− Dette er et spennende samarbeid mellom Tolletaten og Universitetet i Stavanger, og som tydeligvis har vært et etterlengtet tilbud. Det er mulig TV 2- serien «Toll» også har bidratt til å vise fram hvor utrolig spennende og viktig yrket er, sier Asheim.

Flere søker seg til helseutdanning

Siviløkonomutdanningen ved Norges Handelshøyskole (NHH) er studiet som flest søkere har som sitt førstevalg. Også rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo ligger i søkertoppen.

Etter et år preget av koronapandemi og mye oppmerksomhet rundt det norske helsevesenet, er det litt flere søkere i år på helse- og sosialfagutdanningene, med nær 40.000 førstevalgsøkere. Dermed har mer enn hver fjerde søker helsefag på topp.

Nesten 9 prosent ønsker å ta sykepleierutdanningen, noe som er en liten nedgang på 1,6 prosent fra i fjor.

– Både sykepleiere og andre yrkesgrupper i helsetjenesten har i over ett år stått i førstelinjen i bekjempelsen av pandemien. Også i årene fremover er vi helt avhengige av flere flinke folk som kan bidra i helse- og omsorgssektoren, sier Asheim.

Flere vil studere i Nordland

Det er flere fylker som ser en stor økning i antall førstegangssøkere, blant annet Nordland. Der skyldes økningen økte søkertall til Nord Universitet, samt politiutdanningen i Bodø.

Det er også en markant økning i Innlandet. Det tilskrives en kombinasjon av gode søkertall ved Høgskolen i Innlandet, samt til det nye paramedisinstudiet ved NTNU Gjøvik.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS