Rekordmange har søkt seg til høyere utdanning i år, men ikke alle er så heldige at de kommer inn.
Rekordmange har søkt seg til høyere utdanning i år, men ikke alle er så heldige at de kommer inn.

Nå kommer svaret på hvem som har fått studieplass

Rekordmange har søkt seg til norske universiteter og høyskoler i år. Tirsdag får de svar på om de har kommet inn.

Totalt har 154.000 søkt om studieplass – 3304 flere enn i fjor.

Siviløkonomutdanningen ved Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen har fått aller flest førstevalgsøkere. 2221 har søkt seg dit, mens det bare er 500 planlagte studieplasser.

Det nest mest populære studiet er toll, vareførsel og grensekontroll ved Universitetet i Stavanger, en nykommer av året. 2064 personer har studiet som sitt førstevalg, mens det bare er 35 planlagte studieplasser.

Dermed må mange regne med å bli skuffet.

De neste på listen over de mest populære studiene er rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen og rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Restplasser tilgjengelige

Til høsten er det planlagt totalt 61.673 studieplasser, mens det altså er 154.000 søkere.

Alle som har søkt får svar på søknaden sin i hovedopptaket tirsdag. De som blir tilbudt plass, må svare innen 24. juli, hvis ikke mister de studieplassen.

For dem som ikke har kommet inn på et studium, eller ikke vil takke ja til tilbudet som har kommet, kan en restplass være løsningen. Disse plassene ble det mulig å søke på fra mandag av, og det er løpende opptak. Det vi si at man må søke så raskt som mulig.

Listen over ledige studieplasser oppdateres jevnlig, og det kan dermed komme nye studier på listen i tiden framover.

Mandag ettermiddag lå det plasser ute på 302 forskjellige studier.

Helsefag populært

Årets søkertall viser at flest søker seg til helse- og sosialfagutdanning. Mer enn hver fjerde søker har helsefag på topp, hvis man sammenligner de forskjellige studiekategoriene.

Nesten ni prosent av alle søkerne ønsker å ta sykepleierutdanningen på forskjellige steder i landet. Sykepleie er den utdanningen flest søker, med 13.370 førstevalgsøkere til 5145 studieplasser.

– Både sykepleiere og andre yrkesgrupper i helsetjenesten har i over ett år stått i førstelinjen i bekjempelsen av pandemien. Også i årene fremover er vi helt avhengige av flere flinke folk som kal bidra inn i helse- og omsorgssektoren, sa forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) da søkertallene ble kjent i april.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS