Flere studenter og lav strykprosent gir mer penger i kassen til universiteter og høyskoler.

Flittige studenter gir universiteter og høyskoler 500 millioner kroner ekstra

Flere studenter sa ja til studieplass under pandemien, flere tok eksamen og strykprosenten var rekordlav. Det gir ekstra penger til universiteter og høgskoler.

Sammenlagt gir dette en «ekstraregning» på 509 millioner kroner til Kunnskapsdepartementet – og dermed en belønning for god gjennomføring til universiteter og høgskoler i 2022, skriver Khrono.

Dette går fram av forslag til statsbudsjettet for 2022, og er et budsjettelement som ikke kan endres av den nye regjeringen som legger fram sin tilleggsproposisjon mandag 8. november.

Totalt er det foreslått 41,5 milliarder til universiteter og høgskoler over forslag til statsbudsjett. Dette er før den nye regjeringens endringer er offentliggjort, skriver Khrono.

Årsaken til at universiteter og høgskoler får en halv milliard kroner mer å rutte med neste år, er at rundt 40 prosent av bevilgningen til universiteter og høgskoler er basert på hvilke resultater de oppnådde to år tidligere.

For 2022 er det resultatene institusjonene oppnådde i 2020 som teller.

Universiteter og høgskoler har levert drøyt 7 prosent mer studiepoeng i studieåret 2020/21 enn foregående studieår totalt sett. Økningen er ikke spesielt stor per student, men universiteter og høgskoler har hatt flere studenter som tar eksamen og består.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS