7 av 10 lærere fikk godkjent søknad om videreutdanning

Over 9 600 lærere søkte om å ta videreutdanning neste skoleår. I overkant av 6800 av dem har nå fått godkjent søknaden sin av kommunen.

Av 9 607 lærere som søkte om å ta videreutdanning fikk 6840 godkjent søknaden sin av kommunen. De som har fått ja fra kommunen går videre i opptaket til de enkelte tilbudene. Over 5500 lærere kan få tilbud om å starte med studier til høsten.

 

Prioriterer Finnmark

I årets opptak til videreutdanning vil lærere i Finnmark bli prioritert. Årsaken er at fylket har mange lærere uten nok faglig fordypning. 4 av 10 mattelærere i Finnmark har ikke nok utdanning i faget de underviser i. Dette gjelder også én av tre norsklærere og nesten halvparten av engelsklærerne.

Totalt 206 søknader fra Finnmark er godkjent. Regjeringen skal også redusere reisekostnadene til lærere fra Finnmark som tar videreutdanning.

– Staten går inn og dekker 75 prosent av reisekostnadene. Vi dekker allerede 60–75 prosent av vikarkostnadene. Nå går vi inn og sier at staten tar nesten hele reiseregningen også, sier Røe Isaksen.

– Godkjenningstallene er høyere enn noen gang. Dette viser at mange kommuner satser på faglig utvikling for sine lærere, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

 

  • Fra 2025 må alle lærere som skal undervise i matematikk, norsk, engelsk, samisk og norsk tegnspråk på barneskolen ha minimum 30 studiepoeng i disse fagene, noe som tilsvarer et halvt års utdanning.
  • Lærere på ungdomsskolen må ha minst 60 studiepoeng i de samme fagene.
  • Rundt 30.000 lærere trenger videreutdanning innen 2025, for å oppfylle kravene.
  • Det er skolene og kommunene som har ansvaret for at lærerne oppfyller kompetansekravene.

 

 

Tredoblet antall plasser

Regjeringen har nesten tredoblet antall studieplasser til videreutdanning for lærere siden 2013. I samme periode har antall lærere som søker om videreutdanning mer enn doblet seg.

– Regjeringen fortsetter den historiske satsingen på videreutdanning for lærere, og bare i 2017 bruker vi om lag 1,3 milliarder kroner på dette, sier Røe Isaksen.

Flere undersøkelser viser sammenheng mellom lærernes faglige fordypning og hvor mye elevene lærer. Undersøkelser viser også at læreren er den viktigste enkeltfaktoren for elevenes læring.

– Høyre og regjeringen jobber for en skole der alle elever får like muligheter til å utvikle seg og lære, uavhengig av familiebakgrunn. Da må vi satse på lærerne, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 

Powered by Labrador CMS