Kompetansekravene: Overgangsperioden på 10 år er ikke lovfesta

En overgangsperioden på 10 år for de nye kompetansekravene er ikke nedfelt i lov eller forskrifter. Likevel har kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen argumentert med denne ordninga i debatter.

Publisert

Til NRK sa Røe Isaksen i morges: Av praktiske årsaker kan vi ikke tilby alle lærere etterutdanning i løpet av ett år. Derfor får skolene mulighet til å gi dispensasjon fra kravet. Hvis en lærer har undervist i matte i 20 år, men realistisk sett ikke kan ta etterutdanning før om tre år, så skal ikke læreren fjernes fra undervisningen nå. Det har vært klart lagt opp hele tiden.

 

I rundskrivet fra Utdanningsdirektoratet står det: Det er mulig for skoleeier å fravike kravet om relevant kompetanse i undervisningsfag dersom skolen ikke har nok kvalifisert undervisningspersonale i faget. Det er en forutsetning at fagene er fordelt mellom lærerne slik at kravene kan bli fylt i størst mulig grad. Det er et vilkår at slikt unntak er nødvendig. Det er skoleeiers ansvar å vurdere om det kan settes i verk tiltak som gjør det unødvendig å fravike kompetansekravene. Dette innebærer ikke et krav om å avslutte eller endre arbeidsforhold, eller om å tilsette flere lærere enn virksomheten trenger. Skoleeier må ta stilling til spørsmålet for hvert skoleår, jf. opplæringsloven § 10-2 fjerde ledd.

 

Torbjørn Røe Isaksen har varsla et nytt rundskriv som skal beskrive unntakene for de nye kompetansekravene for lærere.

Han har innrømma at det kan framstå som om departementet og Utdanningsdirektoratet sender ut ulike signal om dette.

 

– Firkanta

Mens Isaksen snakker om overgangsordninger på ti år, skriver Utdanningsdirektoratet i sitt rundskriv at: «Det er mulig for skoleeier å fravike kravet om relevant kompetanse i undervisningsfag dersom skolen ikke har nok kvalifisert undervisningspersonale i faget. Det er en forutsetning at fagene er fordelt mellom lærerne slik at kravene kan bli fylt i størst mulig grad».

Det understrekes også at denne fordelinga skal vurderes hvert år.

Dette blir tolka slik at lærere som har undervist i et fag i årevis, men uten å ha nok studiepoeng etter de nye reglene, de skal nå ikke lenger få undervise, dersom det er lærere med flere studiepoeng men mindre erfaring ved skolen.

– I KS har vi stor forståelse for at Utdanningsdirektoratet har tolka lov og forskrifter slik de har gjort i rundskrivet, sier direktør for interessepolitikk utdanning Erling Lien Barlindhaug i KS til Utdanning.

– Vi har jo hørt argumentasjonen om ti års overgangsordning, samtidig som vi har sett at forskriftene er mer firkanta enn som så. Derfor er vi glade for at det er varsla en endring, sier han.

 

Glad for presisering

Kommunikasjonsdirektør Helge Lund i Utdanningsdirektoratet sier til Utdanning at de ikke vil kommentere saka, ut over at de konstaterer at Kunnskapsdepartementet nå vil komme med en presisering i saka.

Leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal sier til Utdanningsnytt at forbundet hele tida har peikt på at overgangsordninga på ti år ikke er nevnt i lov eller forskrifter.

– Derfor har vi ikke hatt innvendinger mot den framstillinga som Utdanningsdirektoratet har gjort, sier han.

– Når hørte du første gangen om overgangsordninga på ti år?

– I presentasjonen på Kunnskapsdepartementets nettsider rett etter at Stortinget hadde gjort vedtaket. 

Fra Kommunikasjonsavdelinga i Kunnskapsdepartementet får  Utdanningsnytt opplyst at 10-årsperioden er omtalt i lovproposisjonen til kompetansereformen, men ikke i lovtekst eller forskriftstekst. Loven inneholder unntaksbestemmelser, og departementet har varslet i proposisjonen til Stortinget at det vil stramme inn eller fjerne unntaksordningen etter 10 år. Det er bakgrunnen for de 10 åra. 

 

Powered by Labrador CMS