Røe Isaksen om overgriperne i barnehage og skole: Et voldsomt høyt tall

Det går ikke an å si at vi gjør nok, så lenge det kommer nye overgrep i barnehage og skole, sier statsråden.

Publisert

 

Overgriperne i barnehage og skole

Utdanning har gått gjennom omtalte overgrepssaker siden 2010 og undersøkt alle saker hvor gjerningsmannen har vært eller er ansatt i skole eller barnehage.

Alle våre artikler om dette finner du her: utdanningsnytt.no/overgrep

 

Overgriperne

74 ansatte i skoler og barnehager er dømt, tiltalt eller siktet siden 2010. Sakene involverer alle typer ansatte: rektorer, lærere, barnehagelærere, spesialpedagog, assistenter og ansatte i skolefritidsordningen.

61 er dømt i tingretten eller lagmannsretten. Av disse er 19 dømt i lagmannsretten. 5 av sakene er anket og ikke rettskraftige ennå.

10 er siktet og etterforskning pågår.

3 er tiltalt, og saken skal snart opp i rettsapparatet.

Ofrene

Minst 250 barn er ofre i sakene.

Ofrene er fra 3 til 18 år gamle.

I 50 av sakene er det begått overgrep mot egne elever eller egne barnehagebarn. Enkelte har forgrepet seg på egne barn, på ukjente barn over internett eller er dømt for å laste ned overgrepsmateriale.

 

En omfattende kartlegging gjennomført av bladet Utdanning viser at minst 74 ansatte i skoler og barnehager er dømt, tiltalt eller siktet for overgrep mot barn siden 2010. Ofrene teller over 250 barn fra tre år og oppover.

– Det er et voldsomt høyt tall. Når det blir samlet sammen på denne måten, sier det noe om omfanget. Som politiker og barnehagepappa, gjør det veldig inntrykk, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til Utdanning.

 

Vi har ansvar

Han sier det er viktig at politikere og lærere ikke går i forsvarsposisjon når slike tall kommer fram, men heller er åpne på at man aldri får gjort nok for å forhindre dette.

– Jeg som statsråd har ansvar for tryggheten til barn i skole og barnehage. Det har også alle voksne. Det går ikke an å si at vi gjør nok, så lenge det kommer nye overgrep i barnehage og skole, sier Røe Isaksen.

Kunnskapsministeren sier det i løpet av hans periode som statsråd med altfor jevne mellomrom har kommet opp større overgrepssaker i skoler og barnehager.

–  Vi må hele tiden se om lovverk og regelverk er godt nok, og vi må jobbe for å tette eventuelle hull i lovverket. Samtidig er det ikke tilstrekkelig bare å se på lovverket for å beskytte disse barna. Det er mye mer enn det som må til, sier Røe Isaksen.

 

Politiattest ikke nok

Han sier forebygging også handler om kultur og oppmerksomheten rundt dette i den enkelte skole og barnehage.

– Mange overgripere er ikke tidligere straffedømt, og de vil ikke bli avslørt av en politiattest. Da er den eneste måten å oppdage dette på, at noen får mistanke eller får høre om noe på skolen eller i barnehagen. Det er viktig at man klarer å ta ansvar for det også lokalt. Her har også lærerprofesjonen et veldig stort ansvar, sier kunnskapsministeren.

 

Flere tiltak

Han peker på at regjeringen har sørget for at det nå skal være kompetanse om overgrep og vold mot barn inne i både barnehagelærer- og lærerutdanningene, noe det ikke var tidligere. Kravene til politiattest i barnehagene er også skjerpet ved at det nå også gjelder for vikarer.

– I tillegg har regjeringen en handlingsplan mot vold og overgrep mot barn til behandling i Stortinget, hvor det ligger flere tiltak, sier Røe Isaksen.

Han understreker imidlertid at de aldri kan si seg fornøyd.

–  Du sitter med det øverste ansvaret for skoler og barnehager i landet. Kan foreldre føle seg trygge når de sender barna sine til skole og barnehage?

–  Ja, i det store og hele er norske barnehager og skoler et trygt sted å være. Men det betyr ikke at ikke forferdelige ting skjer, og det kan skje også i barnehage og skole. Det må vi være helt åpne og ærlige om, sier kunnskapsministeren.

Han sammenligner det med at det er trygt å ta bussen i Oslo, men at det ikke betyr at du ikke kan bli utsatt for en trafikkulykke.

– Vi kan ikke legge skjul på at grusomme ting har skjedd, og kan skje, også i skole og barnehage. Men det betyr ikke at det er generelt utrygt i skoler og barnehager, avslutter Røe Isaksen.

 

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har tips:

 

 

Powered by Labrador CMS