Selma Haugland (17) og Juni Johnsen (17) er elever ved Foss videregående skole. Foto: Kari Oliv Vedvik

Elever mener reglene for overgrepsdømte bør endres

Lærere som tidligere har blitt dømt for overgrep, kan få jobb på videregående etter endt soning. – Skremmende, mener elever Utdanning har snakket med.

– Det er egentlig ganske utenkelig at det skal gå an. Det burde ikke vært lov å gjøre noe sånt og likevel få jobb etterpå. Det er veldig merkelig at det i det hele tatt er mulig, sier Selma Haugland.

Overgrepslærerne

Utdanning har gått gjennom omtalte overgrepssaker siden 2010 og undersøkt alle saker hvor gjerningsmannen har vært eller er ansatt i skole eller barnehage.

Alle våre artikler om dette finner du her: utdanningsnytt.no/overgrep

 

Overgriperne

Materialet omfatter 74 ansatte i skoler og barnehager. Sakene involverer alle typer ansatte: rektorer, lærere, barnehagelærere, spesialpedagoger, assistenter og ansatte i skolefritidsordningen.

  • 61 er dømt i tingretten eller lagmannsretten. Av disse er 19 dømt i lagmannsretten. 5 av sakene er anket og ikke rettskraftige ennå.
  • 10 er siktet og etterforskning pågår.
  • 3 er tiltalt, og sakene skal behandles i rettsapparatet.

 

I 50 av sakene er det begått overgrep mot egne elever eller mot barn i barnehagen hvor gjernningsmannen jobbet.  

I de resterende sakene er det enten overgrepsmateriale med ukjente offer, eller barn overgriperen har møtt på nett, på fritidsaktiviteter eller privat.

 

Ofrene

Minst 250 barn er ofre i sakene. 136 av disse er det ikke oppgitt kjønn på, 98 er jenter og 21 er gutter.

Ofrene er fra 3 til 18 år gamle.

I flertallet av sakene er overgrepene utført mot egne elever eller barn overgriperne har hatt ansvar for i barnehagen. Enkelte har forgrepet seg på egne barn, på ukjente barn over internett eller er dømt for å laste ned overgrepsmateriale. Sju av de overgrepsmistenkte eller dømte jobbet i videregående skole.

 

Slik har Utdanning jobbet

  • Redaksjonen har gjennom flere måneder gått gjennom flere hundre presseklipp i tillegg til omtaler av overgrepssaker i private fora på nett. Det er i tillegg hentet inn informasjon fra politi, advokater og skoler.
  • Det har gitt nok informasjon til at Utdanning har kunnet søke og få utlevert tingrettsdommer i de aller fleste sakene. I tillegg er det søkt gjennom rettsdata fra lagmannsrettsavgjørelser. Dette er deretter systematisert for å få en fullstendig oversikt.
  • I de få tilfellene hvor det ikke har vært mulig å få utlevert dommen, er informasjonen hentet fra presseklipp og samtaler med politi, advokater og skoler.

 

 

– Skremmende og ekkelt

Hun og Juni Johnsen er elever ved Foss videregående i Oslo, en tilfeldig utvalgt skole Utdanning besøker for å snakke med elever.

– Vi har ikke hørt mye om overgrep før. Man ser jo mye på nyhetene og sånn, og spesielt i det siste har det vært mye. Men vi har ikke hørt om mange saker hvor det har skjedd mellom elev og lærer, i alle fall ikke her i Oslo. Heldigvis, sier Juni Johnsen.

Ifølge reglene for skoleansatte kan videregående skoler ansette personer som er tidligere dømt for overgrep. Dette gjelder ikke ansettelser på barnehage- eller grunnskolenivå, men i et høringsbrev i 2014  anså departementet at elever i videregående skole i større grad kan beskytte seg mot eventuelle overgrep enn elever i grunnskolen.

De siste fem årene har det vært 74 overgrepssaker hvor lærere har vært involvert. På videregående er det flest jenter som er utsatt for overgrep.

Niluja Mahesa er også elev ved Foss videregående og har heller ikke hørt om tilfeller av overgrep mellom lærer og elev. Hun er overrasket over at det er såpass mange.

– Det er veldig skremmende og ekkelt å høre om. Og hvis det er slik at de kan få tilbake jobben, kan det jo faktisk hende at noen får overgrepsdømte som lærere.

 

– Bør endre

Hun mener at personer som er dømt for overgrep ikke burde få lov til å jobbe som lærere på videregående skole.

– Det burde være en del av straffen, at man ikke bør få jobbe igjen som lærer etter at man er dømt. Hvis dette er lov ifølge reglene, bør de endre på det.

– Jeg synes absolutt ikke noe om det, sier Ingrid Linde Mikkelsen, som også er elev ved Foss.

– Det kommer nok an på hvor alvorlig det har vært og hvor stor sannsynlighet det er for at det skjer igjen, men jeg synes uansett ikke det burde være lov.

 

Alle våre artikler om overgrep i barnehage og skole finner du her: utdanningsnytt.no/overgrep

 

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har tips:

 

Powered by Labrador CMS