Riksmekler Nils Dalseide venter at samtalene vil fortsette til godt utpå morgenkvisten. Arkivfoto: Utdanning

Innspurt i statsoppgjøret: – Vi nærmer oss kjernen i stridsspørsmålene, sier riksmekleren

Midnatt natt til torsdag løper fristen ut for partene som mekler i statsoppgjøret, men riksmekler Nils Dalseide venter at samtalene vil fortsette til godt utpå morgenkvisten.

En rekke offentlige tjenester blir rammet hvis det blir storstreik i staten fra torsdag morgen.

Fakta om meklingen og streikeuttak

Meklingen i statsoppgjøret startet onsdag 4. mai mellom staten og LO Stat, YS Stat og Unio Stat.

Partene har frist til midnatt 25. mai med å bli enige.

5.560 statsansatte tas ut i første streikeuttak. Etater som rammes:

 • Politiet
 • Nav
 • Bispedømmer
 • Høyskoler og universiteter
 • Nasjonalbiblioteket
 • Skattedirektoratet, skattekontorer
 • Tollvesenet
 • En rekke departementer
 • Kriminalomsorgen
 • Buf-direktoratet og regionskontor
 • Helfo
 • Statens innkrevingssentral
 • Registerenheten i Brønnøysund
 • Politidirektoratet, nasjonalt ID-senter, Friomsorgen, Politiets utlendingsenhet
 • Vegdirektoratet
 • De tre sammenslutningene organiserer rundt 100.000 statsansatte og varsler at flere medlemmer vil bli tatt ut fortløpende dersom partene ikke kommer til enighet.
 • Striden i staten står om hvor mye av lønnsdannelsen som skal tas på lokalt nivå framfor sentralt nivå fremover, samt om streikerett ved eventuelle pensjonsforhandlinger neste år.

Meklingsfristen er midnatt natt til torsdag, og partene satt sammen hos Riksmekleren i de siste timene onsdag kveld for å forsøke å komme fram til en enighet. Faren for streik regnes imidlertid som stor i år.

Riksmekler Nils Dalseide kunne i 21-tiden berette at tonen mellom partene var god, og at partene er konstruktive og løsningsorienterte. Samtidig er det først når meklingen går inn i sluttfasen at de kommer til den harde kjernen av forhandlingene, erkjenner han.

– Det er først helt på slutten at interessemotsetningene kommer tydelig fram og vi ser hvor sterke de er. Først da ser vi hvor hardt det sitter, sier Dalseide.

Tre hovedsammenslutninger –  LO Stat, Unio Stat og YS Stat –  forhandler med motparten i staten. Forhandlingene skjer ved at en engere krets med to representanter fra hver side pluss to fra Riksmekleren samt en referent sitter samlet. Utvalget på ni personer drifter forhandlingene framover og tar med utspillene tilbake til sine delegasjoner.

Eksamen kan ryke

Til sammen 5.560 ansatte kan være i streik fra første uttak. Blant annet vil Nav-kontorer i Oslo og Mo i Rana bli rammet. LO tar dessuten ut en rekke administrativt ansatte i departementer og direktorater.

Eksamen kan muligens ryke for mange av landets studenter, om det blir streik. Flere hundre Unio-medlemmer ved høyskoler og universiteter står streikeklare.

– Vi har ønsket å gå bredt ut, og streikeuttaket representerer de gruppene som Unio representerer. Samtidig har vi lagt vekt på at liv og helse ikke skal stå i fare, men at det vil merkes på arbeidsgiversiden, sier Kjetil Rekdal, andre nestleder i Unio.

Skattekontorer vil også bli rammet, men det er ingen fare for skattepengene. Derimot handler det om skatterevisorer som jobber med virksomheter.

Streikeklare politifolk

Over 700 politifolk over hele landet vil også bli tatt ut dersom det blir streik. Rekdal understreker at det ikke vil ha noen konsekvenser for folks sikkerhet.

– Det som vil bli berørt, er etterforskning, vaktberedskap, uttransportering og sivilrettslige oppgaver, sier han.

YS Stat tar ut 400 medlemmer i første uttak. De aller fleste er administrativt ansatte i departementene. Men fra lørdag morgen kan også tollere på Oslo lufthavn Gardermoen være i streik.

Dessuten er det varslet at medlemmer fra fengsler og kriminalomsorgen vil bli tatt ut dersom streiken trappes opp fra mandag.

To, tre eller fire løsninger

Årets oppgjør regnes som særlig krevende fordi det handler om prinsipper og ikke penger. Staten krever en fullstendig revisjon av lønnsoppgjøret, med det mål at nesten all lønnsdannelse skal tas lokalt. Det har de tre hovedsammenslutningene LO stat, Unio og YS gått imot. Et annet sentralt spørsmål er om arbeidstakerne skal ha rett til å streike ved eventuelle pensjonsforhandlinger neste år.

Staten har tidligere inngått en egen tariffavtale med den fjerde av hovedsammenslutningene i staten, Akademikerne. Et spørsmål i meklingen er om de tre gjenværende partene vil stå sammen eller ikke. Det kan bli alt fra to til fire tariffavtaler, avhengig av hvordan utfallet blir. Dalseide sier et naturlig utgangspunkt er å finne noe flest mulig kan slutte seg til.

– Og det er også fornuftig at avtalene ikke blir for forskjellige, rent gjennomføringsmessig, sier han. (©NTB)

Powered by Labrador CMS