Lærerstudentene er nok en gang minst fornøyde med studiet

Historien om at lærerstudenter er minst fornøyde gjentar seg år etter år. Nå må varsellampene gå, mener lederen av Pedagogstudentene.

Publisert

Studiebarometeret er en spørreundersøkelse blant norske studenter. I år viser den nok en gang at studentene ved grunnskolelærerutdanningene er blant de minst fornøyde med studiene.

Siden 2013 har lærerutdanningene ligget nær bunnen av lista hvert eneste år.

– Når det er så gjentakende dårlige tilbakemeldinger må varsellampene gå. Vi forventer at utdanningsinstitusjonene tar studentenes tilbakemelding på alvor, sier Frank Aleksander Bræin, leder for Pedagogstudentene,

Også etter fjorårets undersøkelse måtte han svare på likelydende resultater fra Studiebarometeret, noe han synes er trist.

Frank Aleksander Bræin. Foto: Jonas Ohlgren Østvik.

– Først og fremst er det problematisk overfor studentene, men det er også kritisk fordi samfunnet vårt trenger flere lærere. Det er fort å tenke at dette kan ha sammenheng med det høye frafallet vi ser, særlig hos lektorutdanningene, sier Bræin.

Her kan du sjekke resultatet på ditt studiested.

Også lektorstudentene på bunn

På en skala fra 1-5, hvor 5 er beste skår, er den overordnede tilfredsheten med studiet på 3,8 for grunnskolelærerne. Lektorutdanningene havner nest nederst med 3,9. Heller ikke barnehagelærerstudentene skårer særlig høyt, med 4,0.

– Utdanningsinstitusjonene er nødt til å ta grep, og regjeringen må sørge for en god nok finansiering slik at utdanningene får gitt lærerstudentene god nok oppfølging, sier Bræin.

Til sammenligning er skåren for studier som sivilingeniør, medisin og geografi på 4,3.

Det er imidlertid relativt liten variasjon i hvor fornøyde studentene er. Gjennomsnittsresultatene spenner fra 3,8 til 4,4. Politistudentene skiller seg ut med å være storfornøyde med studiene og skårer 4,7.

Her er lista fra Studiebarometeret som viser overordnet tilfredshet med studiet:

Bruker 29 timer i uka på studiene

Studentene på grunnskolelærerutdanningene er også blant studentene som bruker minst tid på studiene. De rapporterte at den totale tiden de bruker på studier er rundt 29 timer i uka. Det er på linje med studenter i statsvitenskap og geografi, og litt mer enn sosiologistudenter.

Til sammenligning bruker sykepleierstudenter 39 timer i uka på studiene, og sivilingeniørstudentene 40 timer. Yrkesfaglærerstudentene og barnehagelærerstudentene svarte at de bruker rundt 33 timer i uka på studiene, mens lektorstudentene svarte at de bruker 30,5 timer.

Mest fornøyde med veiledning i praksis

Studentene på grunnskolelærerutdanningene svarer at de er minst fornøyde med organisering og medvirkning, mens de er mest fornøyde med veiledningen de får i praksisperioder.

Studiebarometeret er basert på svar fra 32 000 studenter. 1 700 av dem er grunnskolelærerstudenter, 1 400 er barnehagelærerstudenter og 700 fra lektorutdanningene.

Her finner du hele undersøkelsen.

Powered by Labrador CMS