Kun helsefagutdanningene har flere ukvalifiserte søkere enn lærerutdanningene. Ill.foto: Foto: Benjamin A. Ward / HiOA
Kun helsefagutdanningene har flere ukvalifiserte søkere enn lærerutdanningene. Ill.foto: Foto: Benjamin A. Ward / HiOA

Flere enn 7000 søkere er ukvalifisert til lærerstudiene

Det er fortsatt ledige studieplasser på lærer- og barnehagelærerstudiene, men flere tusen søkere er ikke kvalifisert.

Ifølge tall fra Samordna opptak er det ledige plasser på 91 ulike studier til lærer- og barnehagelærer. Samtidig er 7218 personer som har søkt lærerstudier ukvalifisert. Kun helsefagutdanningene har flere ukvalifiserte søkere.

Fakta om årets hovedopptak til høyere utdanning. Tall fra 2015 i parentes.

  • Antall søkere: 127.126 (115.260)
  • Tilbud om studieplass: 91.773 (88.984)
  • Tilbud til førstevalg: 55.415 (55.034)
  • Kvalifiserte søkere uten tilbud: 20.706 (17.169)
  • Tirsdag ble ledige studieplasser lagt ut i ett døgn. Det vil bli gjennomført suppleringsopptak fra slutten av juli og fram mot studiestart.

(Kilde: Samordna opptak). (©NTB)

– For å komme inn på barnehagelærerstudier er kravet generell studiekompetanse, mens kravet for opptak til grunnskolelærer 1–7 og 5–10. trinn samt lektorutdanninger ble i år endret, sier seniorrådgiver i Samordna opptak Natasha Harkness.

 

Få søkere til forkurs

Bachelor i barnehagelærer i blant annet Alta, Tromsø, Volda, Hamar og Notodden har ledige plasser. Grunnskolelærer- og masterstudiet ved lærerutdanningene har ledige plasser ved mange studiesteder rundt om i landet.

Det er første året lærerstudentene må ha karakteren 4 i matematikk for opptak til lærerutdanningene.

– Søkere som dekker opptakskravene til grunnskolelærer- og 5-årige lektorutdanninger etter den gamle ordningen, men ikke dekker kravet om minst karakteren 4 i matematikk i 2016, fikk tilbud om forkurs, sier seniorrådgiver i Samordna opptak Natasha Harkness.

 

Ledige plasser på faglærerutdanninger

Pedagogstudentene er likevel svært bekymret for nedgangen på over 13 prosent i opptaket til grunnskolelærerutdanning 1-7.

– Vi har lenge vært urolige for rekrutteringen til grunnskolelærerutdanning 1-7 og årets nedgang styrker vår bekymring. Med tanke på den framtidige lærermangelen, er det svært viktig at det settes i gang tiltak for rekruttering til denne utdanningen spesielt. Det er viktig at institusjonene arbeider for å følge opp og beholde lærerstudentene. Det ligger også et stort ansvar hos skoleeier, som må følge opp de nyutdannede lærerne slik at de fortsette i yrket, sier leder av Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet, Silje Marie Bentzen, i en pressemelding.

Flere faglærerutdanninger har også plass til flere studenter. Blant annet faglærer i kroppsøving, formgiving og drama har plasser på flere steder.

 

Helsefag har flere

Til sammen er det ledige plasser ved 383 studier på høyskoler og universitet når første opptaket er over. Disse plassene ble 19 juli lagt ut på Samordna opptak sine hjemmesider, og fra 20. juli er det mulig å søke på dem.

Helsefag har 7600 ukvalifiserte søkere og er med det eneste utdanningsområde som har flere ukvalifiserte enn lærerutdanningene. Nestemann på lista er teknologiske fag som har 5762 ukvalifiserte søkere.

Powered by Labrador CMS