En ekspert på skolevegring kommer her med 10 råd til foreldre som har barn som - av ulike årsaker - strever med å komme seg på skolen. Ill.foto: Oscar Williams

Tips til deg som har et barn som strever med å komme seg på skolen

Vondt i hodet og magen, er de første tegnene på skolevegring. Det er mye foreldre kan gjøre for å hjelpe barna inn i klasserommet.

Publisert

Om lag 22.000 elever i barne- og ungdomsskolen har bekymringsfullt mye fravær, ifølge en kartlegging Utdanning har gjort. Fraværet i grunnskolen er høyere enn på videregående, men det finnes ingen nasjonal oversikt eller sentrale tiltak.

 

Vondt i magen eller hodet

Ifølge forsker Trude Havik ved Universitetet i Stavanger er det fire årsaker til dette fraværet: sykdom, skulk, skolevegring og subjektive helseplager. Den siste gruppen er størst.

Uansett hva som er årsaken til at barn vegrer seg mot å gå på skolen, starter problemene ofte på samme måte.

– At barnet forteller om vondt i magen eller hodet er ofte et av de første tegnene på skolevegring, sier Havik. Hun har skrevet en avhandling om skolevegring og jobber ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger.

Om lag 22.000 elever i barne- og ungdomsskolen har bekymringsfullt mye fravær, ifølge en kartlegging Utdanning har gjort. Fraværet i grunnskolen er høyere enn på videregående, men det finnes ingen nasjonal oversikt eller sentrale tiltak.

Ifølge forsker Trude Havik ved Universitetet i Stavanger er det fire årsaker til dette fraværet: sykdom, skulk, skolevegring og subjektive helseplager. Den siste gruppen er størst.

 

Ti råd til foreldre

1. Spør barnet hvorfor det ikke vil eller klarer å gå på skolen.

2. Kontakt skolen fort.

3. Gjør en avtale med barnet om at det bør gå på skolen selv om det har vondt, og si at det kan komme hjem dersom det blir verre. Gi samtidig læreren beskjed om avtalen.

4. Ta med barnet til legen, og undersøk om barnet har en fysisk sykdom.

5. Utøv et mildt press, og ikke vær for ettergivende.

6. Ikke gjør det attraktivt å være hjemme. Gjør dagen hjemme mest mulig lik en skoledag.

7. Vær åpen med lærer og skole om hva som er vanskelig.

8. Snakk positivt om skolen, lærere og medelever, og trekk fram det barnet liker ved skolen.

9. Ikke føl skyld og ha dårlig samvittighet.

10. Dersom du ikke får nok hjelp på av skolen, kontakt Fylkesmannen, Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) eller skolehelsetjenesten.

 

 

Sjekk at skolen er en trygg plass

– Foreldre bør kontakte skolen for å sammen med dem finne ut hva som er grunnene til at barnet ikke vil eller klarer å gå på skolen, sier Havik. Hun mener foreldre bør øve press på barna for å få dem på skolen. Men ikke alltid.

– Man kan ikke forvente at foreldre skal presse barnet sitt på skolen hvis det blir utsatt for mobbing, opplever mistrivsel eller ikke får den oppfølgingen han eller hun trenger, sier Havik.

 

Powered by Labrador CMS