Hege Bae Nyholt.

Gratulerer med dagen, lærere!

Debatt: Nå er det på tide at vi lytter til fagfolkene i barnehage og skole.

Publisert Sist oppdatert

I dag, 5. oktober, er det Lærernes dag. Det er fristende å skrive en hyllest til dere alle for den fantastiske jobben som gjøres i landets barnehager og skoler. La det ikke være noen tvil – jeg vet at jobben dere gjør, er både viktig og fantastisk

Likevel vil jeg ikke benytte dagen til nok en lovprisning, av respekt for den innsatsen dere legger ned hver dag. Jeg tror ikke dere trenger nok en takk, applaus eller gode ord fra en politiker – det har det vært evig nok av de siste årene.

Vi klappet på balkonger, terrasser og fortau under pandemien for lærere og andre ansatte i samfunnskritiske yrker. Vi savnet dere da treåringen hadde snudd kjøkkenet opp ned mens det pågikk Teams-møte på stua, da tiåringen savna vennene sine og når vi måtte hjelpe til med matteoppgaver vi ikke skjønte bæret av.

Les også: Et dikt til alle lærere i anledning verdens lærerdag

Vi oppfordra dere til å sette egne hensyn til sides og gå på jobb for å ivareta de sårbare barna og sikre at de andre samfunnskritiske foreldrene kunne gå på jobb. Vi hadde rasende debatter om hvordan fylle kunnskapshull og sikre at elevene hadde grunnlag for videre utdanning.

Men, da pandemien ga seg i styrke gjorde også viktigheten av deres arbeid det samme. Vi hverken klappa eller bevilga mer penger til de sårbare barna – de var like glemt som før pandemien. Ikke fikk dere streike heller, og med den tvungne lønnsnemnda ble dere fratatt en reell streikerett.

Kjære lærere, jobben dere gjør fortjener så mye mer enn festtaler og store ord.

Kjære lærere, jobben dere gjør fortjener så mye mer enn festtaler og store ord. Dere fortjener vilje til politisk handling, anerkjennelse, politisk prioritering, gode nok rammer og tillit til å utøve yrket. Dere trenger flere kollegaer, mange flere kollegaer, hvis alle barn og unge skal ha en kvalifisert lærer. Vi må også få de mange av dere som ikke lenger jobber i skolen, tilbake. Tall fra SSB viser at en av fem med lærerutdanning ikke jobber i skolen lenger. Dette utgjør nesten 40.000 lærere, den såkalte reservestyrken.

Men skal vi få lærerne tilbake, så må vi ta tak i årsaken til at dere dro. I en undersøkelse blant reservestyrken la lærerne særlig vekt på at de brukte stadig mer tid på kontorarbeid, skjemautfylling, dokumentasjon og rapportering. Samtidig opplevde de å ha mindre tid til elevene og til å forberede og gjennomføre undervisningen.

Kun fem prosent av alle kontaktlærere mener de har tilstrekkelig tid til å utføre jobben forsvarlig, viser en undersøkelse av Utdanningsforbundet. Kun fem prosent mener altså at de har tid til å ivareta og følge opp elevene på en forsvarlig måte. Det er ikke en holdbar situasjon, verken for dere eller for barna. Dere må få tid til å utøve yrket deres og slippe å bruke tida på unødvendig rapportering.

Det bekymrer meg at dere som er barnehagelærere er yrkesgruppa med høyest sykefravær. At dette henger sammen med for lav grunnbemanning og underfinansiering over tid, er helt åpenbart, for oss som selv jobber i barnehage. Dere trenger ikke festtale – dere trenger flere kollegaer. Nå er det på tide at vi lytter til fagfolkene i barnehage og skole, nemlig dere lærerne. Til det beste for våre barn og unge.

Gratulerer med dagen!

Powered by Labrador CMS