Venstres utdanningspolitiske talsperson Guri Melby krever at gratis SFO for lavinntektsfamilier blir en realitet fra neste år. Foto: Oda Scheel, Venstre.

Venstre-topp krever gratis SFO i 2020

Gratis kjernetid på SFO for barn fra familier med dårlig råd må inn i høstens budsjett, krever Venstres utdanningspolitiske talsperson Guri Melby.

Tilbudet om gratis tid på skolefritidsordningen skal gå til de samme familiene som i dag får tilbud om gratis kjernetid i barnehagen.

– Nå har vi 46.000 barn som har rett på gratis kjernetid i barnehagen, men den dagen de går over til skolen og skal begynne på SFO, så finnes det ingen nasjonale moderasjonsordninger, sier hun.

Derfor krever hun at løftet som ligger i regjeringserklæringen, først fra Jeløya og siden fra Granavolden, innfris i budsjettet for neste år.

– Min forventning nå til Venstre i regjering er at vi klarer å levere dette. Det må gjerne være fra 1. januar, men i alle fall fra neste skoleår, sier hun til NTB.

Hun viser til forskning som tilsier at gratis barnehage for lavinntektsfamilier har ført til at flere barn med innvandrerbakgrunn går i barnehagen, og at de lykkes bedre på skolen. Inntektsgrensen for dette tilbudet er 548.000 kroner.

Suksessen må videreføres på SFO, mener hun.

300 millioner

Melby anslår at kravet vil koste om lag 300 millioner kroner. Det er basert på prislappen for gratis kjernetid i barnehagen, som koster cirka 100 millioner kroner per årskull.

Partileder Trine Skei Grande får ballen i fanget når de to møtes til partitimen i Arendal tirsdag.

– Det må være et av Venstres tydeligste krav nå i innspurten av budsjettarbeidet at vi får det inn i statsbudsjettet for 2020, sier Melby.

Hun mener samtidig at kommunepolitikere rundt om i landet må gjøre sitt for å senke prisene for en SFO-plass for alle, og påpeker at det er store forskjeller i pris og kvalitet.

Vil ha kompetansekrav

Regjeringsplattformen lover en rammeplan, men Melby vil begynne med å stille krav til SFO-lederes utdanning.

– Nøkkelen til bedre kvalitet ligger hos de ansatte. Det er bra det er bredt mangfold blant dem som jobber i SFO, jeg vil ikke at vi skal snevre det inn og si at det bare skal være pedagoger. Men SFO-lederne må ha en relevant fagbakgrunn. Vi må også forvente at andre ansatte i SFO har høyere kompetanse enn i dag, sier hun.

Med bedre kvalitet og lavere pris kan SFO bli en arena for inkludering og meningsfulle aktiviteter, fortsetter utdanningspolitikeren, men avviser at det dermed er et skritt på veien mot heldagsskole. Det skal være lek, men aktivitetene kan støtte opp om det barna lærer på skolen, mener hun.

Får gratistilbud med stortingslønn

Venstre er ikke det eneste partiet som går til valg på gratis SFO. Også Arbeiderpartiet har gjort det til en fanesak før høsten valg. Men Melby er ikke redd for «konkurransen». Hun mener Venstres modell, et målrettet tilbud til de som trenger det, er langt bedre enn den rødgrønne Oslo-modellen. Der har alle barn i enkelte bydeler fått tilbudet. Selv Melby, med sin stortingslønn, får gratis SFO – eller AKS (aktivitetsskole) som det heter i hovedstaden – til sin 7-åring.

Nå skal alle Oslos førsteklassinger få gratisplass, men heller ikke det får Melby til å juble. Hun frykter pengebruken stopper der, og at barn i 2.–4. trinn som kunne trenge gratistilbud, aldri vil få det.

– Arbeiderpartiets generelle frykt for målrettede ordninger kan stikke hull i satsingen. Løftet blir for stort, sier Venstre-politikeren. (©NTB)

Powered by Labrador CMS