Kunnskapsminister Guri Melby (V).

Melby vurderer nå ordningen med fylkesvise mobbeombud

Kunnskapsministeren har ikke konkludert, men er i gang med å se på innretningen og finansieringen av fylkesvise mobbeombud. Hun tar utgangspunkt i NOVAs evaluering.

Publisert

I 2018 vedtok regjeringen å sette i gang en prøveordning med fylkesvise mobbeombud på initiativ fra Kristelig folkeparti. Ordningen var ikke obligatorisk, men alle fylker ble med.

Flere av mobbeombudene er tilsatt i midlertidige og tidsbegrensede prosjektstillinger. Den usikre jobbsituasjonen har ført til at flere nå har sagt opp og fått andre jobber.

Utdanning har spurt kunnskap- og integreringsminister Guri Melby hva hun vil gjøre med ordningen framover.

– Vi har nå fått en grundig evaluering av hvordan ordningen med fylkesvise mobbeombud fungerer, sier Melby.

Evalueringen av ordningen med fylkesvise mobbeombud er gjennomført av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Oslo Met, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Forskerne konkluderer ikke, men overlater til politikere og utdanningsmyndigheter å bestemme hva som skal skje med ordningen videre.

- I Kunnskapsdepartementet har vi nå lest rapporten fra NOVA nøye, sier Melby.

Les også: Jentekonflikter meldes av skolen. Mens guttenes mødre tar kontakt med mobbeombudet

Vil gi svar i statsbudsjettet

– Hva har du merket deg?

– Rapporten tar opp flere sider ved mobbeombudsordningen som jeg kommer til å se nærmere på, blant annet at ordningen er lite kjent og at ombudene jobber svært ulikt, sier statsråden.

– Noen av mobbeombudene er fast ansatt i fylkeskommunen, andre har midlertidige stillinger. Hva er grunnen til det?

– Dette har vært en prøveordning. Det har medført at ombudene har ulike typer ansettelsesforhold og at noen er tilsatt er midlertidig.

Med utgangspunkt i evalueringen skal departementet se på både hvordan ordningen er innrettet og den videre finansieringen.

– Vil det bli satt av penger til ordningen med fylkesvise mobbeombud på neste års statsbudsjett?

– Det er ikke lenge til statsbudsjettet legges frem. Som sagt kommer vi nå til å se på finansieringen med bakgrunn i evalueringen, sier Melby.

Powered by Labrador CMS