Kunnskapsminister Guri Melby (V) foretrekker digital undervisning av lærere i karantene fremfor ufaglært undervisning.

Melby: Foretrekker digital undervisning framfor ufaglært

Det er bedr at en lærer i karantene driver digital undervisning for klassen, enn at skolen hyrer inn en vikar, sa kunnskapsminister Guri Melby (V) på dagens pressekonferanse.

Publisert Sist oppdatert

– Dersom en engelsklærer er i karantene, mener jeg det er bedre at denne læreren driver digital undervisning for klassen enn at det settes inn en ufaglært vikar, sa Melby.

– Dessuten vet vi at vikarer ikke vokser på trær. Derfor tenker vi at det er best med digital undervisning når en lærer er syk eller det har vært stort fravær ved en skole, sa Melby.

Hun sa videre at denne innstrammingen er det siste vi trengte akkurat nå.

– Folk i barnehage og skole har nok en gang fått hverdagen snudd på hodet. Nok en gang har lærere og ansatte i barnehager og skoler måtte kaste om på alt de holder på med og legge nye planer, sier Melby.

Hun minner om at elevene som går på skoler med rødt nivå, fortsatt vil være mest mulig på skolen.

Les denne: Trafikklysmodellen skaper forvirring

– Rødt betyr ikke at alle skal ha digital undervisning. Elever i første til fjerde klasse skal så langt som mulig være fysisk til stede på skolen – og helst hver dag. Eldre elever skal så langt det er mulig være på skolen.

Hun sa at elever på yrkesfag i videregående skole skal prioriteres og nevnte som eksempel elever som trenger tilgang til verksted og lignende.

– Sårbare barn skal ha et tilbud hver dag, uansett om barnehagen og skolen er stengt. Elever som trenger spesialpedagogisk undervisning, skal få det. Det skal ikke stå på ressurser, gjentok hun. Trenger man ekstra ressurser, skal man få det, sa hun.

Innen søndag 31. januar skal regjeringen avgjøre hva som skjer i de hardest rammede kommunene.

– Det er ikke ventet at de kommunene som har det strengeste nivået, skal være på det lenge, sa helseminister Bent Høie (H).

– Kan vi slå ned smitten, kan vi lette på tiltakene. Ser vi at vi ikke klarer det, må se hva vi skal gjøre for å få smittespredningen under kontroll. I Norge skal vi klare å slå ned den muterte varianten, men ikke eliminere den, sier han.

Powered by Labrador CMS