Stor oppslutning om boikotten av nasjonale prøver

Elevorganisasjonens leder Solveig Tesdal regner med at mange tusen elever har valgt å boikotte dagens nasjonale engelskprøve for 10. klassinger. På enkelte skoler har nesten alle elever levert blanke besvarelser.

Solveig Tesdal sier i ei pressemelding at hun er svært godt fornøyd med oppslutningen.
 
- Dette viser at elevene har et stort skolepolitisk engasjement. Vi er glade for at elevene gir klar beskjed når regjeringen fører en skolepolitikk som ikke er til det beste for elevene, sier Tesdal.
 
Oppslutningen har vært stor i hele landet. Med bakgrunn i de tilbakemeldingene Elevorganisasjonen har fått fra sine fylkeslag, skoler og lokale aksjonsgrupper ser det ut som om boikotten har fått størst oppslutning i trøndelagsfylkene og i Nord-Norge.
 
Tesdal reagerer kraftig på at rektorer tvinger elevene til å gjennomføre prøven.
- Vi har fått tilbakemelding fra elever som ønsker å boikotte, men som blir truet av at rektorer vil straffe elever som boikotter med nedsatt ordens- og oppførselskarakter. Dette fører til at elevene ikke får mulighet til å si sin mening, sier Tesdal.
 
Elevorganisasjonen arbeider for tiden med å hente inn opplysninger fra skolene på hvor mange elever som har boikottet prøvene. Disse vil være klare senere i ettermiddag.
 

Powered by Labrador CMS