Rapporten avdekker store forskjeller på mellomtrinn, ungdomstrinn i grunnskolen og første klasse i videregående, med mellomtrinnet på en klar topp. Ill.foto: Kari Oliv Vedvik / Utdanning

Elever får ikke vurdere eget arbeid

Å involvere elevene i læringsarbeidet er fortsatt utfordrende, konkluderer Utdanningsdirektoratet i ny rapport om storsatsing.

Publisert

Siden 2010 har 1500 skoler og 55 lærebedrifter vært involvert i det nasjonale prosjektet «Vurdering for læring». Prosjektet, som ble avslutta i 2018, har kosta 148 millioner kroner.

 

Vurdere eget arbeid

Ett viktig mål for prosjektet har vært at eleven skal bli involvert i eget læringsarbeid. Det bør skje blant anna ved at eleven er med og vurderer eget arbeid, egen kompetanse og egen faglig utvikling.

Se også: Ny karakterhverdag setter krav til elevene

Likevel er altså elevens involvering i læringsarbeidet på topp på lista over områdene som det i rapporten heter det er viktig å styrke.  På den samme lista står det også: å «koble det systematiske arbeidet med vurdering for læring til arbeidet med læreplaner, spesielt å planlegge for læring».

 

Viktigere

Samtidig er er 98 prosent av skolelederne i undersøkelsen enige i at arbeidet med vurdering for læring  har gjort at skolene har utviklet læring til  å bli en viktigere del av vurderingen. Skoleeiernes tilbakemeldinger tyder på at skolene har fått økt kunnskap og forståelse av vurdering for læring, og større bevissthet om hvordan vurdering kan fremme læring.

 

Færre klager

Det inntrykket styrkes av at det har vært en jevn nedgang både i antall klager på standpunktvurdering i grunnskolen og i antall medhold fra fylkesmannsembetene. Fylkesmannen i Oslo og Akershus meldte i 2016 om en halvering av klager på standpunktkarakteren siden 2009 etter en jevn nedgang. Fylkesmannen mener en hovedårsak er skolenes arbeid med underveisvurdering.

 

Store forskjeller

Rapporten viser store forskjeller på mellomtrinn, ungdomstrinn i grunnskolen og første klasse i videregående, med mellomtrinnet på en klar topp. Forskjellene mellom høyeste og laveste skår er betydelig, heter det i rapporten.

På spørsmåla «Forklarer lærerne hva som er målene i fagene slik at du forstår dem?» og «Forklarer læreren godt nok hva det legges vekt på når skolearbeidet ditt vurderes?» har 85 prosent av elevene på mellomtrinnet svart ja helt siden 2013. På ungdomstrinn og videregående har under 70 prosent svart ja  på disse to spørsmåla.

 

… og ingen sto igjen

Bakgrunnen for det nasjonale prosjektet «Vurdering for læring» finner vi i  stortingsmeldinga «... og ingen sto igjen. Tidlig innsats for livslang læring» fra 2007- 

Her ble det slått fast at  regelverket for individvurdering oppfattes som uklart, at både lærerutdanninga og skolen mangler tilstrekkelig kompetanse, at det er svak vurderingskultur og vurderingspraksis i skolen og at det er forsket lite på individvurdering i Norge.

 

Powered by Labrador CMS