Et forslag om gratis SFO etter 4. trinn for elever med funksjonsnedsettelser ble nedstemt i Stortinget denne uken. Arkivfoto: Kari Oliv Vedvik

Ingen gratis SFO for elever med funksjonsnedsettelse

SV og Senterpartiet vil ha gratis SFO-tilbud fra 5. til 7. trinn for elever med funksjonsnedsettelser. Regjeringen vil vente på en kommende stortingsmelding om tidlig innsats.

Publisert

Denne uken behandlet Stortinget et forslag fra SV og Senterpartiet om å endre lovverket for å sikre at foreldre til barn med funksjonsnedsettelser ikke må betale for skolefritidsordning (SFO) etter 4. trinn.

– Etter 4. trinn har elever flest ikke tilbud om SFO, fordi de er så store at kan ta vare på seg selv. Men elever med funksjonsnedsettelse kan ha behov for tilsyn også etter skoletid, sa utdanningspolitisk talsperson i SV, Mona Fagerås, i Stortinget.

SV mener det er urimelig at foreldre til barn med funksjonsnedsettelser, som ofte er avhengig av SFO også etter 4. trinn, blir pålagt kostnader andre barnefamilier ikke har. Forslaget om gratis SFO for disse elevene fikk støtte av Senterpartiet, men ble nedstemt av flertallet i Stortinget.

 

Store kommunale forskjeller

En evaluering av SFO ble i 2018 gjennomført av NTNU Samfunnsforskning på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Den viste at foreldre til barn med særskilte behov var mindre fornøyd med SFO-tilbudet. Blant annet gjaldt det bemanning, kompetanse og aktivitetstilbudet.

Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg mener også det er feil at foreldrene til barn med spesielle ender opp med hele regningen for et tilbud de er helt avhengig av, også etter 4. trinn. Samtidig viste han til at dagens regelverk tolkes svært ulikt fra kommune til kommune, noe som gir store forskjeller i tilbudet disse barna får.

– Det er uheldig at det er ulik mellom kommunene i landet, sa Solberg i debatten og mente at Stortinget har et ansvar for å regulere dette.

Ifølge saken som ble lagt fram for Stortinget er dette en sak som berører en liten andel av elevmassen, rundt en prosent av alle barn på SFO. Mona Fagerås i SV understreket at en lovendring med gratis SFO for disse elevene vil innebære minimale økonomiske konsekvenser for den enkelte kommune.

– Når det gjelder så få barn, er det en gåte for meg at stortingsflertallet ikke kan være med på disse endringen, sa Fagerås.

 

– Får økonomiske konsekvenser

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner fra Høyre påpekte at barn med særskilte behov har rett på et SFO-tilbud til og med 7. trinn i dagens lovverk.

Flertallet i utdanningskomiteen skriver i saken at «verken dagens opplæringslov eller helse- og omsorgstjenestelov skiller mellom barn med utviklingshemming og andre barn med særskilte behov. Utgangspunktet for de tjenestene kommunene har ansvar for til denne gruppen, er barnas behov. Flertallet er av den oppfatning at det fortsatt bør være slik».

Gratis SFO for barn med funksjonsnedsettelser krever en lovendring.

– Forslaget vil ha økonomiske konsekvenser og må vurderes i de ordinære budsjettprosessene, sa Sanner.

Han mener regjeringen har gjort andre endringer i lovverket som klargjør at pårørende med særlige omsorgsbehov skal ha mer innvirkning på hva slags tilbud de skal få fra kommunene. Videre pekte han på at de vil komme tilbake til dette temaet i stortingsmeldingen om tidlig innsats som er varslet til høsten.

 

Powered by Labrador CMS