Hasle skole er en av flere grunnskoler i Oslo med venteliste.

Ventelister på fulle skoler i Oslo

Hasle skole er en av flere grunnskoler i Oslo med plassmangel og venteliste. Skoleledelsen ved hver enkelt skole planlegger nå høsten. De skal forsøke å få kabalen til å gå opp på alle trinn.

Publisert Sist oppdatert

Hasle skole i Oslo er en av skolene som operer med venteliste. Med fulle skoler og foreldre som ønsker skolebytte, kan det være en krevende jobb å få plassert alle.

– På vår skole satses det på digital opplæring. Her får alle elever eget nettbrett. Det er en av grunnene til at mange elever har lyst til å begynne hos oss, sier Maryam Akhgar som er førstekonsulent i administrasjonen på Hasle skole.

Også på naboskolen, Teglverket skole, er det venteliste.

– Vi har venteliste på enkelte trinn, bekrefter rektor Irene Langeid.

En av grunnene til at skoler har venteliste er at det i noen områder er blitt bygget mange nye boliger og at skoleutbyggingen ikke har holdt tritt.

Sinsen skole er et område der det er bygget mange nye boliger i det siste. Også denne skolen er full, bekrefter rektor Jan Petter Braathen.

– Sinsen skole er nesten helt full. Per i dag har vi bare en eller to ledige plasser på neste års 1. trinn, sier Braathen.

Kan bli skolebytter

På Kampen skole har alle bostedselever fått skoleplass, men rektor Hanne Hauge har venteliste for skolestartere på 1. trinn der det er søkt om skolebytte fra andre skoler.

– Etter hvert som noen av våre bostedselever eventuelt flytter, eller får plass på en annen skole de har søkt seg til, kan vi tilby skoleplass til skolebyttesøkere, sier hun.

Hauge samarbeider godt med naboskolene når det gjelder datoplan for inntak.

– Det er ofte slik at det søkes litt på kryss og tvers i bydelen her som skolene ligger så tett. På 2. til 7. trinn har vi noen ledige plasser. Der tar vi inn elever fortløpende ettersom de flytter hit eller foreldre søker om skolebytte. Men på noen av trinnene er det nesten fullt nå, bare en til to ledige plasser.

Rehabilitering og nybygg

En annen grunn til at dimensjoneringen av plasser i grunnskolen er krevende er at noen skoler er under rehabilitering, andre under bygging.

Det har medført at noen elever holder til i midlertidige lokaler.

Skøyen og Majorstua er to områder i Oslo med fulle skoler.

Frogner bydelsutvalg har pekt på muligheten for å ta i bruk Politihøgskolen på Majorstua om et par år. Disse lokalene blir ledige om to år.

Slemdal skole er nå rehabilitert og der kan elevene flytte inn til høsten. I tillegg er flere skoler under bygging eller planlegging.

Nærskoleprinsippet gjelder

Det er i utgangspunktet ikke fritt valg av grunnskole i Oslo. Bostedsadressen avgjør hvilken skole eleven blir plassert på. Dernest er det skolekretsen.

Alle elever i grunnskolen har rett til å gå på nærskolen. Men dersom skolen ikke har plass til alle elever med rett, så må noen elever omplasseres.

Dersom en familie flytter til et område der nærskolen ikke har nok plasser, skal eleven flyttes til nærmeste skole med kapasitet. Av og til ønsker foreldre en annen skole.

Dette gjør planleggingen krevende.

Mulig å søke om skolebytte

Foreldre som ønsker at deres barn skal bytte skole, må søke. Søkes det om plass til flere elever enn det skolen har kapasitet til å tilby, må skolen prioritere hvilke elever som skal få plass. Søknadene skal rangeres etter følgende faste kriterier:

  • avstand til skolen fra elevens bosted
  • eleven har søsken ved skolen
  • trafikk- og sikkerhetsmessige forhold
  • sosiale og/eller medisinske forhold
  • søker mener at den ønskede skolen er bedre tilpasset sitt/sine barns behov enn nærskolen
  • det er praktiske hensyn å ta; nærhet til foresattes arbeidssted, søskens barnehage eller liknende
Powered by Labrador CMS