Ved alle de 19 skolene i kommunen har de ansatte med annen høyere utdanning enn lærer. Mange er barnevernspedagoger. Også her ved Lunde barneskole. Foto: Bitjunge

Skien har miljøterapeuter på alle skoler – prislapp 2,5 mill

Alle de 19 skolene i Skien har minst én miljøterapeut. Ordningen har pågått i over 15 år.

Publisert Sist oppdatert

 

– Det er så lenge siden vi startet med det at jeg ikke er sikker, men det var tidlig på 2000-tallet at vi begynte å ansette miljøterapeuter ved en ungdomsskole. Etter hvert fikk alle skolene minst en, forteller Tore Andersen, fagsjef for oppvekst i Skien kommune.

Alle skolene har minst én, noen få har to. Til sammen er det 22 miljøterapeuter ved de 19 skolene. En miljøterapeut koster om lag 115 000 kroner mer i året enn hva en assistent ville ha kostet, opplyser rådgiver Heidi Roheim i Skien kommune. Det vil si at Skien kommune bruker om lag 2,5 millioner kroner på å ha høyskoleutdannende miljøterapeuter i skolen.

– Dette tiltaket er politisk forankret og stadfestet. Vi har utvidet tilbudet i flere runder. Det er en av suksessfaktorene for at vi lykkes såpass bra med skole, sier Andersen.

 Les også om skolen der de har 14 miljøterapeuter.


Limet på skolen

Leder av Utdanningsforbundet Skien, Gro Juve-Andersen, har spurt litt rundt blant sine medlemmer om hva de synes om å ha miljøterapeuter ved skolene.

– De avlaster både lærere og ledelsen. Flere sier at det gjør det lettere å undervise. De omtales også som limet på skolen. Så hos oss har jeg ikke hørt noe negativt om at det satses på å ansette folk med høyskoleutdanning ved siden av lærerne, sier Juve-Andersen.

Leder av Utdanningsforbundet Steffen Handal vil ha et sterkt lag rundt eleven, men at det ikke må gå på bekostning av læreren.

Den ekstrakostnaden det er å ha miljøterapeuter som er høyskoleutdannet, kontra assistenter, mener Juve-Andersen at man får igjen i rikt monn. 

– Det at det kommer noen inn på skolene og har en annen fagbakgrunn er et gode for alle. Lærere som kanskje sliter litt med å finne løsninger i forhold til enkeltelever kan søke råd og støtte hos noen som kan se på situasjonen med andre øyne. Det finnes jo instanser en kan få råd av, men det at de er så lett tilgjengelig er absolutt et stort pluss, sier Juve-Andersen.

Forskere har sett på at lærere vil ha miljøterapeuter i skolen. 

 

Forebygger rus og kriminalitet

Ved Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) i kommunen er det Frøydis Straume som har ansvaret for nettverksmøtene til miljøterapeutene som jobber på ungdomstrinnet.

– Vi møtes en gang i måneden, i to til tre timer. Jeg har veiledningsansvar overfor dem. Det er litt ulikt hva vi har behov for å ta opp, det kan være faglig oppdateringer eller kollegaveiledning. De synes det er veldig ok å møtes, i og med at de jobber alene med en sosialfaglig bakgrunn, sier Straumen.

Alle som jobber som miljøterapeuter i Skien, må ha minimum høyskoleutdannelse.

– Ordningen er veldig godt etablert her i Skien. Miljøterapeutene føler at de blir verdsatt og at skolene har gode rutiner på hvordan de skal jobbe. De fleste samarbeider tett med sosiallærer. Mye av jobben deres er å jobbe forebyggende mot rus og kriminalitet, sier Straumen.

Miljøterapeutene som jobber ved ungdomsskoler i Skien inngår i egne team sammen med helsesøster, politi, fritidsansatte og rektor. 

 

Powered by Labrador CMS