Regjeringsforhandlingene Jeløya, Moss: Venstre sier ja til å gå inn i regjering med Høyre og Fremskrittspartiet, og danner en historisk blågrønn regjering. Partilederne Erna Solberg (H), Siv Jensen (Frp) og Trine Skei Grande (V) på Hotel Jeløy Radio etter at Venstre har besluttet at de vil gå inn i regjering med Høyre og Frp. Foto: Rolf Øhman

Regjeringen innfører gratis leirskole

I regjeringserklæringen lovfester Høyre, Frp og Venstre retten til et leirskoleopphold i løpet av grunnskolen.

 

Regjeringen offentliggjorde sin erklæring på søndag. Det som er nytt er at de skal lovfeste retten til et leirskoleopphold i løpet av grunnskolen. Partiene går også inn for å sikre flere voksenpersoner i barnehagen gjennom det de kaller «en ansvarlig bemanningsnorm», og å øke andelen pedagoger.

De vil også sikre et mer forutsigbart opptakssystem og styrke språkopplæringen i barnehagene, styrke rekrutteringen av menn til barnehagene og videreføre likebehandlingen av offentlige og private barnehager.

 

Gratis leirskol 

De vil også innføre ordninger med redusert foreldrebetaling og gratis halvdagsplass i SFO, tilsvarende ordningene i barnehage, for barn av foreldre med lav inntekt. 

I erklæringen skriver partiene også at de vil: 

  • Styrke kvaliteten i SFO/AKS gjennom utarbeidelse av en nasjonal mal for lokale rammeplaner.
  • Innføre en nedre grense for skolekvalitet og pålegge skoleeiere som har for dårlige skoleresultater over tid nasjonal hjelp til å løfte kvaliteten på skolen, blant annet gjennom et nasjonalt veilederkorps av skoleeksperter som veileder lærere og skoleledelse.
  • Vurdere om svømmeundervisningen kan konsentreres til tidligere i skoleløpet enn i dag.

  

Fritt skolevalg 

Mye av det som står om videregående opplæring er videreføring av pågående tiltak sånn som oppfølging av elver som står i fare for å falle ut av skolen. Dette vil de gjøre ved å ha flere opplæringsarenaer gjennom hele skoleløpet hvor ungdom som sliter med motivasjonen får jobbe praktisk og variert som en del av skolehverdagen. 

Regjeringen ønsker også å innføre fritt skolevalg i alle fylker. 

Powered by Labrador CMS