Elevene får ikke lovfestet rett til leirskole

Stortinget fattet nylig vedtak om at elever ikke får lovfestet rett til leirskole, men at alle elever skal tilbys muligheten til en overnattingstur av flere døgns varighet.

Publisert

 

Utdanningsforbundet har gått inn for en lovfesting av leirskoletilbud til alle elever.

– Det synes jeg er beklagelig. Forslaget ville sikret alle elever leirskoletilbud eller lignende i løpet av grunnskolen, sier Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, ifølge Utdanningsforbundets nettsider.

– Vi kunne unngått at foreldre får ansvar for å samle inn midler til reise og opphold, noe som er i gråsonen når det gjelder gratisprinsippet i skolen, og en lovfesting ville også gitt en større forutsigbarhet for leirskolene og våre medlemmer der, sier Handal.

 

Leirskole er innarbeidet

Leder av Norsk Leirskoleforening Trond Setlo er ikke overrasket over vedtaket.

– Nei det er jeg ikke, men jeg synes det var et bra alternativ at det ble vedtatt at alle elever skal få et tilbud om en overnattingstur av flere døgns varighet. Det står ikke spesifikt at de skal på leirskole, men nå må kommunene bevilge penger til slike turer. Penger til leirskoler ligger i rammeoverføringene til kommunene, så nå bør alle ha anledning til å dra på leirskole. Vi ser positivt på vedtaket, sier Setlo til Utdanning.

Om lag 50.000 elever drar årlig på leirskole, det vil si at 10.000 elever i hvert årskull ikke er med, hvem som ikke er med eller årsaken til at de ikke er med er ikke kartlagt.

 

Følger med

Det står ikke spesifikt at elevene skal på leirskole og ingenting om at naturen skal brukes som læringsarena.

– Jeg var på Stortinget og hørte på da forslaget ble behandlet. Det kom fantastiske rosende ord om leirskoler fra alle partiene. Skal disse ordene ha betydning må elever få anledning til å dra på leirskole. Vi kommer til å følge godt med på hva kommunene gjør, de kan ikke lengre si at de ikke kan finansiere leirskoleturer, sier Setlo.

 

Det er vedtaket

I stedet for lovfesting ble flertallsinnstillingen fra KUF-komiteen vedtatt i Stortinget. Der ber Stortinget om at regjeringen gjør følgende:

Utreder hvordan læreplanene kan bidra til at alle elever får tilbud om en overnattingstur av flere døgns varighet og med et pedagogisk opplegg i tråd med kompetansemål i skolens læreplaner, for eksempel gjennom leirskole, studieturer eller andre løsninger.

Utarbeider tiltak for å hjelpe skolene med å sikre minoritetselevers deltakelse på overnattingsturer i skolens regi.

 

Powered by Labrador CMS