Et nasjonalt tak på antall elever og lærer vil bidra til at elevene får bedre oppfølging, mener Utdanningsforbundets leder Steffen Handal. Ill. foto: Paal Svendsen

UDF og FUG: Store grupper for de minste går ut over kontakten med læreren

Hver femte lærer på første trinn er alene med minst 22 elever i klasserommet, viser en undersøkelse som er utført for Utdanningsforbundet.

 Undersøkelsen, som er gjennomført av analyseselskapet Rambøll, viser dessuten at nesten 40 prosent av lærerne hadde aleneansvar for 18 førsteklassinger eller mer. Kartleggingen viser hvor mange elever lærerne som reelt sett er alene med i klasserommet i løpet av skoledagen, skriver VG.

Elevtellingen

* 39 prosent av lærerne var alene om 18 elever eller mer i 1. klasse.

* 42 prosent av lærerne var alene om 18 elever eller mer i 2. klasse.

* 20 prosent av lærerne var alene om 22 elever eller mer i 1. klasse.

* 20 prosent av lærerne var alene om 22 elever eller mer i 2. klasse.

(Kilde: Rambølls kartlegging av antall elever per lærer i undervisningssituasjonene i prosent. Et representativt utvalg på 1215 lærere i 1. og 2. klasse på 281 skoler.)

Både foreldrerepresentant Gunn Iren Müller og leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet reagerer kraftig på at mange elever får lite lærerkontakt allerede som fem- og seksåringer.

– Sett fra foreldrenes side må det være bekymringsfullt at de etter sommerferien overleverer det kjæreste de har til en skolehverdag som for noen kan oppleves som utrygg. Det er paradoksalt at regjeringen nylig har fortalt at det viktigste de gjør i skolen er å forsterke tidlig innsats, mens de samtidig er mot en lærernorm som kunne gi mindre klasser og tettere oppfølging, sier Handal til VG.

Utdanningsforbundet ønsker en lærernorm som setter et tak på hvor mange elever det skal være per lærer.

Leder Gunn Iren Müller i Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) advarer mot følgene av å ha elever som ikke blir sett og ikke får den tilpassede undervisningen de faktisk har krav på.

– Alle barn kan lære når de får opplæring ut fra egne forutsetninger. Men mange strever fordi de ikke får denne opplæringen. I de største byene finnes første- og andreklasser som er fylt opp som en middels indisk buss, sier Müller, som også vil ha en maksimumsgrense for antall elever per lærer.

 

 Isaksen advarer mot lærernorm

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) understreker at regjeringspartiene, Kristelig Folkeparti og Venstre bevilget 1,3 milliarder kroner til flere lærere i 1.–4. klasse, og at det er viktig at kommunene bruker disse øremerkede midlene til nettopp dette.

– Det er likevel viktig å slå fast at selv om det viktig med nok lærere, er kvaliteten på undervisningen og lærerne er enda viktig, sier han til VG.

Isaksen er imot en nasjonal lærernorm, blant annet fordi han mener det vil føre til at Oslo og andre sentrale strøk vil få mer større bevilgninger på grunn av at klassene der er større.

– Det er ikke sånn at det er i Oslo det er størst problemer. Jeg synes ikke minst at Arbeiderpartiet, som styrer over 200 kommuner i Norge, må ta ansvar og be kommunalpolitikere innfri løftet de har gitt, sier Isaksen.

Powered by Labrador CMS