«Avskiltede lærere» får dispensasjon til 2025

Regjeringen følger opp stortingsvedtaket fra i vår med å gi dispensasjon for «avskiltede lærere» fram til 2025.

Kunnskapsdepartementet kom i dag med et lovendringsforslag som gjør at de lærerne som oppfylte tilsettingskravet i § 10-1 med forskrifter før 1. januar 2014, får en tidsbegrenset dispensasjon fra forskriftskravene om relevant kompetanse i undervisningsfaget.

Det samme gjør de lærerne som fullfører den tidligere allmennlærerutdanningen etter 1. januar 2014. Dispensasjonen vil gjelde fram til 1. august 2025, heter det ifølge kd.dep.no. Dette ble klart etter at regjeringen møtte kongen i statsråd i dag.

Den foreslåtte endringen innebærer at fram til 1. august 2025 vil lærere som er utdannet før 1. januar 2014, få dispensasjon fra kravet om relevant kompetanse i undervisningsfaget. Endringen vil ikke ha økonomiske og administrative konsekvenser.

Bakgrunnen for forslaget er at Stortinget i 2012 vedtok at lærere skal ha relevant kompetanse i de fagene de underviser i. Lovbestemmelsen trådte i kraft 1. januar 2014 og gjaldt bare dem som arbeider fast i skolen og som ble ferdig utdannet som lærer etter at det nye kravet tok til å gjelde.

I fjor ble opplæringsloven endret slik at forskriftskravene gjaldt for alle lærere som arbeider fast i skolen, det vil si også de som var utdannet før 1. januar 2014. Dermed gikk debatten om «avskiltede lærere» heftig i media og sosiale medier.

Ifølge forarbeidene til loven skulle de sistnevnte bare omfattes av kravene om de underviste i fagene matematikk, engelsk, norsk, samisk og norsk tegnspråk i grunnskolen.

Powered by Labrador CMS