208 superlærere får bedre lønn og mer ansvar

Med den nye lærerspesialist-ordningen får 208 lærere i 31 kommuner høyere lønn, og de får bidra til å styrke skolen faglig.

Publisert Sist oppdatert

Utdanningsdirektoratet har plukket ut 31 kommuner, seks fylkeskommuner og en privatskole som skal få lærerspesialister fra høsten.

Lærerspesialistene må blant annet ha:

  • Relevant kompetanse for faget i spesialiststillingen.
  • Fordypning i spesialiseringsfaget.
  • Minst fem års erfaring som lærer.
  • Gjennomført faglig prosjekt i spesialiseringsfaget.
  • Hatt spesielt ansvar for å følge forskning og fagutvikling i spesialiseringsfaget.

 

Utvelgelsen blant de 59 søkerne er basert på kvalifikasjonene til lærerne, geografisk spredning og begrunnelsen skoleeier har for å søke.

– Vi vil gi dyktige lærere mulighet til en faglig karrierevei som lærerspesialister, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til Utdanning.

– Mer attraktivt å bli i skolen

I to år skal de prøve ut ordningen med at en eller flere lærere ved skolen har tittelen lærerspesialist. Disse lærerne får 48.000 kroner mer i lønn eller en noe mindre lønnsøkning og mindre undervisningstid.

Motytelsen er at de skal bidra til faglig styrking av faget og skolen. De skal undervise, samtidig som det kreves at de holder seg faglig oppdatert. De skal blant annet vurdere behovet for kollegaveiledning og kompetanseheving på skolen.

Røe Isaksen håper lærerspesialistene kan stanse lærerlekkasjen.

– Vi skal gjøre det mer attraktivt for lærere å bli i skolen. Jeg tror spesialiststillinger vil bidra til det, sier han.

Frykter ikke splittelse i lærerkollegiet

Et annet formål med prosjektet er å få til en faglig styrking av skolen, noe som er i tråd med strategien Lærerløftet.

– Lærerspesialistene skal ha undervisning som sin hovedoppgave. Lærerspesialistene er ansatt på skolene fra før, men får fra høsten litt nye oppgaver og bedre lønn, sier Røe Isaksen.

– Frykter du at ordningen vil skape splittelse i lærerkollegiet?

– Nei, jeg er ikke bekymret for det. Jeg tror at respekten for fagutvikling er stor i skolen og at lærerne vil se på dette som en spennende mulighet, sier Røe Isaksen. I dag er ulikheter i lønn knyttet til ansiennitet og utdanning, og Røe Isaksen mener denne ordningen ikke bryter med tradisjonene.

– Dette er ikke et forsøk med individuell avlønning basert på rektors vurdering, sier Røe Isaksen.

Kommunene må selv betale halvparten av utgiftene til spesialistene, mens staten betaler resten.

Oslo får 20 lærerspesialister, og er den kommunen som får flest. Deretter følger Drammen kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune med 12 stillinger hver. Det var 59 skoleeiere som søkte. 38 av dem var kommuner, 16 fylkeskommuner og 5 privatskoler.

Lærerspesialisten i tillegg kan få oppgaver innenfor sitt spesialiseringsområdet som er knyttet til å:

  • være faglig oppdatert innenfor skoleutvikling, forskning, fagdidaktikk og ny undervisningspraksis
  • vurdere behovet for og ta initiativ til at det gjennomføres faglig skolebasert vurdering
  • vurdere behovet for og ta initiativ til at det gjennomføres skolebasert kompetanseheving og kollegaveiledning
  • vurdere behovet for, ta initiativ til og lede faglige prosjekter
  • samarbeide med UH- sektoren i gjennomføringen av faglige prosjekter for å bidra til gjensidig kompetanseutvikling og kvalitet i prosjektene

Powered by Labrador CMS