Regjeringen klargjør reglene for kompetansekrav

Kunnskapsdepartementet lover at kommunene skal få tid til å gi lærerne det faglige påfyllet de trenger for å oppfylle de nye kravene til lærere som skal undervise i norsk, matematikk og engelsk.

– Vi har innført kompetansekrav fordi vi vil at elevene skal møte en lærer som har fordypning i faget, men samtidig er det viktig at kommunene får tid til å gi lærerne det faglige påfyllet de trenger, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en pressemelding.

Regelverket krever at lærere i grunnskolen må ha fordypning i matematikk, norsk og engelsk, men i ti år kan lærere få dispensasjon fra dette kravet.

– Dette er en unntaksbestemmelse som også gir rom for skjønn. Når rektorene skal sette sammen timeplanen i disse ti årene, må de gjøre en helhetlig vurdering av hva som er best for elevene, sier Røe Isaksen.

Et rundskriv som i fjor ble sendt ut til kommuner og skoler, har imidlertid skapt misforståelser om hvordan unntaksbestemmelsen kan brukes.

– Vi sender i dag ut et revidert rundskriv for å gjøre det helt tydelig og klart hvordan bestemmelsen skal forstås, sier Røe Isaksen i pressemeldingen.

Uklarheten har blant annet handlet om en skole kan velge en lærer uten fordypning til å undervise i et fag dersom det finnes en annen lærer på skolen som har fordypning i dette faget.

– En lærer som ikke har fordypning i for eksempel matematikk vil fortsatt kunne undervise i matematikk, dersom skolen mener dette er den beste løsningen totalt sett. Men da må kommunen samtidig legge en plan for hvordan denne læreren skal få det faglige påfyllet hun trenger i løpet av de ti årene lærerne kan få dispensasjon fra kompetansekravene, sier Røe Isaksen.

 

Powered by Labrador CMS