Foreldre med høy inntekt hjelper mer til med leksene

Barn med foreldre med høy inntekt får mer hjelp med leksene enn andre barn.

Publisert Sist oppdatert

Forskere ved det svenske forskningsinstituttet (IFAU) har sett nærmere på hvordan klassestørrelse påvirker elevenes kunnskaper, og hvilke grep foreldrene tar når barna deres får dårligere resultater.

IFAU er Institutet for arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.

Instituttet sorterer under Arbetsmarknadsdepartemerntet og holder til i Uppsala.

IFAU skal «främja, stödja och genom forskning genomföra uppföljningar och utvärderingar».

Forskerne, med Björn Öckert i spissen, har funnet ut at det er vanskeligere å få gode karakterer for elever som går i store klasser, og det gjelder spesielt på det nivået som tilsvarer slutten på barnetrinnet og begynnelsen på mellomtrinnet i Norge.

– Men alle elever påvirkes ikke like mye. Det er barn med foreldre med lavere inntekt som rammes hardest at større klasser, sier Öckert ifølge IFAUs nettsider.

 

Bytter skole

Rapporten viser også at læringsmiljøet forverres i store klasser, og barn med foreldre med lav inntekt har vanskeligere for å henge med i undervisningen. Barn med foreldre som ligger i den høyeste inntektsgruppen ser ikke ut til å påvirkes i samme grad.

Foreldre forsøker på forskjellig vis å dempe følgene av dårligere kvalitet i skolen og undervisningen. Noen velger å flytte. Andelen som har valgt å ta med ungene til en annen skole har økt. I dag velger foreldrene til 6 prosent av elever som havner i store klasser, å flytte ungene til en annen skole.

 

Flyttes i mindre grupper

Foreldre med høy inntekt valgte dessuten å intensivere leksehjelpen. Den ble økt med nesten 8 prosent når klassestørrelsen økte med 5 elever. Tilsvarende respons fant forskerne ikke blant foreldre med lavere inntekt.

– Denne måten å agere på kan forklare hvorfor karakterene blir dårligere hos barn som ikke har samme forutsetninger når ressursene som dyttes inn i skolen avtar, sier Öckert.

Forskerne presiserer at det er vanskelig å måle effektene av klassestørrelse fordi elever som ikke gjør det så bra, ofte blir plassert i mindre undervisningsgrupper. Les mer om begrensningene i forskningen her.

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS