Geir Allan Stava

Forslag til ny opplæringslov skuffer

Debatt: Regjeringen vil ikke lovfeste krav om at elevene skal ha rett til en lærer i undervisningstimene. Dette er et direkte brudd på hva begge regjeringspartiene tidligere har sagt på direkte spørsmål fra oss i Skolenes landsforbund.

Publisert Sist oppdatert

Sjelden har så mange gjort så mye arbeid for så lite, er tankene vi sitter igjen med i Skolenes landsforbund etter å ha skummet regjeringens forslag til ny opplæringslov.

Opplæringslovutvalget leverte i 2019 en rekke velbegrunnede forslag til endringer i dagens opplæringslov. Vi i Skolenes landsforbund var enige i mange av dem, og ga uttrykk for det i påfølgende høring. Men etter at departementet gjennomførte sin egen høring, og fram til forslaget til ny lov, har det meste forsvunnet. Vi står igjen med noen få forbedringer i forhold til dagens lovtekst, men det som virkelig kunne utgjort en forskjell er blitt helt borte.

Opplæringslovutvalget hadde dette forslaget, som Skolenes landsforbund mente var det aller viktigste:

«Kven som kan ha fagleg ansvar for opplæringa

Berre lærarar kan ha det faglege ansvaret for opplæringa. Det faglege ansvaret inneber å førebu og følgje opp opplæringa og som hovudregel å vere til stades saman med elevane i opplæringa. Anna personale kan hjelpe til i opplæringa.»

Siden dette ikke står i nåværende lov, blir det utnyttet til fulle av enkelte kommuner og fylkeskommuner.

Elever får «ansvar for egen læring», «lærerfrie timer», «studietimer» eller hva de nå velger å kalle lovpålagte undervisningstimer uten lærer. Dette skjer utelukkende for å spare penger på lønn. Skolenes landsforbund mener her at elevene blir fratatt noe de bør ha en selvfølgelig rett til: Retten til en lærer i hver undervisningstime. Vi må stille spørsmålet om det egentlig er undervisning når elevene ikke har tilgang til en lærer? Vårt svar er et klart nei!

Skolenes landsforbund får sette vår lit til de andre partiene på Stortinget. Vi får håpe de står ved det de sa på spørsmål fra oss i 2021. Spørsmålet som gikk til alle partier, var:

Er partiet enig i at det skal være minst én godkjent lærer til stede i alle undervisningstimer?

Samtlige partier svarte JA. Hvis de andre partiene står ved sine løfter, bør det være klart flertall for at elevene våre skal ha en lovfestet rett til lærer i alle undervisningstimer. Og det er heller ikke for sent for regjeringspartiene til å snu i saken.

Powered by Labrador CMS