Ordsky: Utdannings redaksjon

Endringene i spesialundervisning skal behandles som egen politisk sak

Flere politikere tok 13. desember til orde for å stanse de planlagte kuttene i spesialundervisning. Flertallspartiene vedtok kuttene, men ber om en sak til politisk behandling.

Som ventet fikk posisjonspartiene Ap, KrF, Sp, Høyre og Venstre flertall for sitt opplegg da fylkestinget i Rogaland diskuterte fylkesbudsjettet for 2023, skriver Stavanger Aftenblad.

Rogaland fylkeskommune vil bruke 6 millioner kroner mindre på spesialundervisning i 2023, og ytterligere 10 millioner mindre i 2024 og 2025. Årsaken er at hvordan spesialundervisningen struktureres, skal endres.

Flertallet endret ingenting i de planlagte kuttene i spesialundervisning. Likevel påpeker flertallspartiene i sitt budsjett at de vil sikre at innsparinger og endringer i spesialundervisningen ikke går på bekostning av et forsvarlig tilbud til elever og foresatte.

De legger også til at endringene skal kommuniseres tydelig til alle som er berørt.

Fjerne kutt

I budsjettforslaget som ble vedtatt, heter det følgende:

"Det forventes videre at den planlagte omorganiseringen og endringene i spesialundervisning kommuniseres tydelig til elever, foresatte, ansatte og øvrige innbyggere, og at representanter for både brukerne og de ansatte tas med på råd før omorganiseringen trer i kraft.

Fylkestinget ber om å få framlagt en helhetlig sak til politisk behandling og beslutning i tråd med tidligere bestillinger.

SV og Rødt ønsker å fjerne kuttene i spesialundervisningen.

– Vi ville ikke kutte noe når det gjaldt skole. Spesielt gjelder det kuttene i spesialundervisning. Dette har vi stilt spørsmål ved tidligere. Fylkesdirektørens svar var at den planlagte videreføringen i liten grad vil påvirke kvaliteten på undervisningen, sier Bjørn Ove Hersdal (R) i sitt innlegg i fylkestinget.

Han sier at Rødt har spurt fagforeningene om innspill. Svaret var at de frykter dårligere undervisning for elevene og forverret helse for de ansatte.

På dagens nivå

SV vil også fjerne alle kutt i spesialundervisning. De skriver i budsjettet at en altfor høy andel elever med nedsatt funksjonsevne faller fra.

De foreslo derfor at spesialundervisningen fortsetter på dagens nivå. Før det gjøres endringer, skal de invitere til dialog og drøftinger med alle berørte parter.

– Det er viktig å bedre inkludering av elever med funksjonsutfordringer i skolen, men det kan ikke skje med et budsjettkutt uten grundig faglig forarbeid, sier Monika Kvilhaugsvik (SV) i sitt innlegg.

Også MDG ville reversere kuttene, men at endringen i struktur gjennomføres som vedtatt.Powered by Labrador CMS