Tilrettelagt transport skal fungere godt for alle

Debatt: Alle barn har samme rett til en forutsigbar skolehverdag.

Publisert Sist oppdatert

Skoleåret har så vidt startet, og for noen elever har det vært flere nedverdigende erfaringer, som fyller sekken så den kanskje blir for tung å bære. Andre skoledag sier en gutt til sin mor: «Mamma, noen ganger føles det som at de later som vi ikke eksisterer på spesialpedagogisk avdeling». Gutten sier dette når mor må komme og hente, fordi den tilrettelagte skoleskyssen ikke kom. Sammen med gutten er det flere som venter på drosjen sin, barn med ulike funksjonsvariasjoner.

Vi i MDG ser med bekymring på hvordan dagens ordning med tilrettelagt transport fungerer. Mangelfull transport er ikke kun et problem som gjør at barn og unge med funksjonsvariasjoner mister opplæring og behandlinger, det går også utover motivasjon og verdighet. Skolevegring og psykiske plager er fort resultat av dette.

Den dype fortvilelsen til gutten kommer etter ente gang med mangelfull skoleskyss. Det er mange som opplever kraftig forsinket skoleskyss eller at den aldri dukker opp. De mister oppstart av skoledagen, undervisning, fritid etter skolen og andre kommunale tilbud, som fysioterapi. Alt grunnet mangelfull transport.

FNs barnekonvensjon sier at alle barn har rett til utdanning, og at alle barn med funksjonsvariasjoner har rett til å leve et fullverdig og godt liv. Dette skal myndighetene tilrettelegge for. Med dagens situasjon er vi nødt for å gjøre noe med rammene for persontransport, slik at skole og andre offentlige tilbud er tilgjengelig for alle.

Les også: Temaet funksjonsnedsettelser blir oversett av lærebokforfatterne

Vi i MDG ønsker at persontransport skal være universelt utformet, slik at alle kan få delta likeverdig i samfunnet. Vi ønsker et likestillingsverktøy som tilrettelegger de ulike transportmulighetene, så den er tilgjengelig for alle. Den må være forutsigbar, pålitelig og trygg. Det må bli tydelig definert hva akseptabel reisetid er, inkludert venting. Lovteksten må få klar ordlyd, slik at det blir lettere å forholde seg til rettighetene og evaluere tjenestene, samt tydeliggjøre driftsavtaler med operatørene. På denne måten kan vi få bukt med et problem som gjentar seg årlig.

Nå er det store forskjeller på hvor godt tjenestene fungerer rundt omkring i landet. Vi må sikre rammevilkår som gir gode tjenester i hele landet. Det skal ikke være forskjell på hvor du bor og hvilke tjenester din hjemkommune kan tilby. Er det et behandlingstilbud i din nabokommune, skal du kunne benytte deg av dette. Derfor må transport kunne krysse kommunegrenser. Dette bør også gjelde for sosiale aktiviteter. Offentlig transport stopper ikke ved kommunegrensene, da skal den heller ikke gjøre det for personer med funksjonsvariasjoner.

Barn og unge med tilrettelagt skoleskyss har rett til et godt og sosialt liv med venner på fritiden. Da er det viktig at det kan legges til rette for at venner kan være med drosjen på vei hjem.

Ingen barn og unge skal føle at de ikke har rett til å eksistere og være likeverdige deltakere i samfunnet. Da må vi gjøre et krafttak for at tilrettelagt transport skal fungere godt.

Powered by Labrador CMS