Oslo-elever får høyere karakterer og fullfører i større grad videregående skole

SSB-forsker Lars Johannesen Kirkebøen slår fast at Oslo-skolen utmerker seg.

Publisert

I en artikkel som Lars J. Kirkebøen har publisert i tidsskriftet Samfunnsøkonomen, skriver han om resultatene i Osloskolen og studien han har gjennomført. Det ble publisert i slutten av april i år.

Kirkebøen har sett på hva elevene i grunnskolen i Oslo fikk som karakterer på skriftlig eksamen og på andelen elever i Oslo som fullfører videregående opplæring.

Forskerens konklusjon er at Oslo-skolen utmerker seg, både med høye eksamenskarakterer og en høy andel unge som fullfører videregående. Til forskning.no sier Kirkebøen at Oslo-elevene oppnår gjennomgående gode resultater sammenlignet med resten av landet.

– Og særlig interessant er det at resultatene også er gode om vi sammenligner med andre norske storbyer eller med elever i omlandet rundt Oslo, sier han.

Svake elever

Ifølge Kirkebøen har et flertall av elevene i Oslo gode forutsetninger for å prestere godt på skolen, som for eksempel høyt utdannede foreldre. Men i hovedstaden er det også en gruppe elever som har svake forutsetninger.

Kirkebøens studie viser at begge gruppene presterer bedre enn de gjør andre steder i landet.

Fra 2002 til 2020 har elevene i Oslo fått stadig høyere karakterer på skriftlig eksamen.

Andelen som fullfører videregående utdanning har også økt spesielt mye i hovedstaden. I Oslo har andelen økt fra under 65 prosent før 1995 til nesten 80 prosent de siste årene.

Gruppen med svake forutsetninger fullfører også klart oftere videregående opplæring i Oslo, viser SSB-forskerens studie.

Powered by Labrador CMS