Riksrevisjonen krever mer tilsyn av friskolene

Riksrevisjonen mener det er kritikkverdig at Utdanningsdirektoratet (Udir) ikke følger opp friskolene hvor det er høy risiko for økonomiske feil.

I riksrevisjons- og kontrollrapporten for 2017 kaller Riksrevisjonen det for «kritikkverdig» at et vesentlig antall skoler hvor Udir har vurdert at det er høy risiko for økonomiske feil, ikke følges opp, skriver Dagsavisen.

Ved så mange som 91 av 116 skoler der man har ansett at det er høy risiko for at statstilskuddet ikke kommer elevene til gode, er det ifølge Riksrevisjonen ikke ført tilsyn.

Norske friskoler mottar til sammen i overkant 4,3 milliarder kroner hvert år.

Udir vil ikke overfor Dagsavisen svare på kritikken fra Riksrevisjonen, men henviser til Kunnskapsdepartementet.

– Utdanningsdirektoratets vurdering er at det er høy risiko for brudd på regelverket ved 55 friskoler. Direktoratet har ført tilsyn med om lag halvparten av disse, i tillegg til at de har kontrollert alle skolenes årsregnskap. Minner om at det også er avdekket regelbrudd ved rundt 80 prosent av tilsynene ved offentlige skoler, sier statssekretær Atle Simonsen (Frp), som sier han er uenig i Riksrevisjonens tall.

Som NTB tidligere har omtalt, var det kun tre friskoler hvor det ikke ble avdekket regelbrudd under Udirs tilsyn tidligere i år. Direktoratet førte tilsyn ved 55 av i alt 351 skoler som var i drift i 2017.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS