Over en tredel av kristne friskoler har mangler knyttet til tilbudene om spesialundervisning.
Over en tredel av kristne friskoler har mangler knyttet til tilbudene om spesialundervisning.

Fant mangler ved kristne friskolers undervisning

Et tilsyn blant norske friskoler avdekket mangler ved spesialundervisningen som ble gitt. Skolene svarer at rammene er for trange.

Publisert

I et tilsyn som Utdanningsdirektoratet har utført ved 31 kristne friskoler, har avdekket at over en tredel av dem har mangler knyttet til tilbudene om spesialundervisning, skriver Vårt Land.

Bransjeorganisasjonen Virke sier at tilbudene ble forverret etter at Stortinget i 2017 vedtok en lov om at barn i friskoler skulle likebehandles med barn i den offentlige skolen.

Både fra den enkelte skole og paraplyorganisasjonen Kristne Friskolers Forbund (KFF) har loven ført til en skjevhet i finansieringen av friskolene, noe som gjør rammene for trange til å tilby riktig spesialundervisning til den enkelte elev.

– Alle barn er kommunens barn, men slik det er nå behandler kommunene sakene ulikt med ulik finansiering per elev. På en friskole er det gjerne elever fra ulike kommuner, og det fører igjen til at elevene forskjellsbehandles. Sånn kan det ikke være, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke.

Tirsdag avgir Utdannings- og forskningskomiteen sin innstilling til en stortingsmelding om tidlig innsats og inkludering i barnehage, skole og SFO.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS